Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Pass

235 12 200 EGP

Snabbpass

255 13 300 EGP

Tillfälligt pass

270 14 000 EGP

Laissez Passer resedokument

235 12 200 EGP

En provisorisk EU-resehandling

255 13 300 EGP

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 12 200 EGP

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 12 200 EGP

Identitetskort

60 3 100 EGP

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 4 200 EGP

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 3 600 EGP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 2 600 EGP

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 600 EGP

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 4200 EGP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 2100 EGP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1800 EGP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 EGP

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 3 600 EGP

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 6 200 EGP

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

60 3 100 EGP

Omprövningsbegäran

255 13 300 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 27 100 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 24 500 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 38 500 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 28 100 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 25 000 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 19 800 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 25 000 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 20 800 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare

690 35 900 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 25 500 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 25 000 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 19 800 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 38 500 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 28 100 EGP

Uppehållstillstånd för studier

450 23 400 EGP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 18 200 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 14 000 EGP

D-visum, papperansökan

120 6 200 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 12 500 EGP

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 4 900 EGP

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Medborgarskapsanmälan

220 11 400 EGP

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 7 800 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 5 200 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 4 200 EGP

Befrielsenansökan

690 35 900 EGP

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 5 200 EGP

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 3 100 EGP

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 2 600 EGP

Offentligt köpvittne

160 8 300 EGP

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 2 100 EGP

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 7 800 EGP

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 2 300 EGP