Prislista

En del av priserna på de myndighetstjänster som Finlands beskickningar och utrikesministeriet tillhandahåller steg. De nya priserna trädde i kraft den 1 september 2023.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Pass

235 7 900 EGP

Snabbpass

255 8 600 EGP

Tillfälligt pass

270 9 100 EGP

Laissez Passer resedokument

235 7 900 EGP

Emergency Travel Document ETD

255 8 600 EGP

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 7 900 EGP

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 7 900 EGP

Identitetskort

60 2 000 EGP

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 2 700 EGP

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 2 400 EGP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 1 700 EGP

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 1 000 EGP

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 2600 EGP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 1300 EGP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1100 EGP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 EGP

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 2 400 EGP

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 4 100 EGP

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Katso lisätietoja viisumihelpotussopimuksista(Länk till en annan webbplats.).

60 2 000 EGP

Omprövningsbegäran

255 8 600 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 17 600 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 15 900 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 25 000 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 16 500 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 16 200 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 12 800 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 16 200 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 11 800 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare

690 23 300 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 16 500 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 16 200 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 12 800 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 25 000 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 16 500 EGP

Uppehållstillstånd för studier

450 15 200 EGP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 11 800 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 9 100 EGP

D-visum, papperansökan

120 4 100 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 8 100 EGP

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 3 200 EGP

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Medborgarskapsanmälan

220 7 400 EGP

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

150 5 100 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 3 400 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

80 2 700 EGP

Befrielsenansökan

690 23 300 EGP

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 3 400 EGP

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Intyg av notarius publicus

  • Styrkande av underskrift vid beskickning

  • Styrkande av kopia vid beskickning

  • Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning

50 1 700 EGP

Intyg av notarius publicus

  • Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning

  • Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning

  • Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning

60 2 000 EGP

Offentligt köpvittne

160 5 400 EGP

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar.

40 1 400 EGP

Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet. I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsett ekonomiskt bistånd till en nödställd.

150 5 100 EGP

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

45 1 500 EGP