Historik över diplomatiska relationer

Finland erkänner Egypten

Finland erkände Egypten den 8 april 1922, och senare samma år organiserades en representation i form av ett honorärkonsulat i Alexandria. Relationerna mellan Finland och Egypten var problemfria, men umgänget var ganska obetydligt och begränsade sig främst till att finska fartyg besökte Alexandria. År 1930 undertecknade länderna ett tillfälligt handelsavtal. Handelsrelationerna fick mer vind i seglen när Suomen Joutsen besökte Egypten i december 1933 med en exportutställning ombord.

https://editorum.fi/documents/3972562/0/Suurl%C3%A4hetyst%C3%B6n+historia+1+%281%29.jpg/d3de25cb-de2f-ee5a-658b-be85b0c9f98d?t=1550141937017

Ambassadör Atle Asanti överlämnar sitt kreditivbrev i palatset Koubbeh i Kairo. Från vänster minister Ali Sabri, president Gamal Abdel Nasser och hans adjutant general Mohamed Rachad Hassan.

År 1939 utnämndes Ernst Sohlberg till utsänd generalkonsul i Alexandria, som hörde till de viktigaste knutpunkterna i östra Medelhavsregionen. Sohlberg hann sköta sitt ämbete bara ett par år. Andra världskriget förändrade det världspolitiska läget, och den 5 januari 1942 bröt Egypten sina diplomatiska förbindelser med Finland. Under kriget bevakades Finlands intressen i Egypten av Sveriges ambassad.

Efter kriget återupprättades de diplomatiska relationerna den 15 februari 1947. Det hann dock gå åtta år innan ambassadör Asko Ivalo sidoackrediterades från Rom till Kairo. År 1956 medverkade Finland på ett centralt sätt i efterspelet efter Suezkrisen genom att sända fredsbevarare till området.

Ambassaden öppnar i Kairo

Relationerna mellan Finland och Egypten nådde en ny nivå år 1959, då det legationskansli som ett år tidigare hade inrättats i Kairo, och som bar namnet handelsavdelning, uppgraderades till ambassad den 1 juli 1959. Den första finska ambassadören som utnämndes med residens i Kairo var Atle Asanti. Han överlämnade sitt kreditivbrev den 1 oktober 1959.

I september 1959 hade ambassaden inlett sin verksamhet i stadigvarande lokaler på adressen 2, Aicha El Taimouria, Garden City. Ett hus som skulle fungera som beskickningschefens tjänstebostad köptes i stadsdelen Dokki (112 El Nil Street, Dokki). Ambassaden började omedelbart knyta kontakter till de lokala myndigheterna, diplomatkåren, handelskretsarna och pressen.

Handelsrelationer och fredsbevarande insatser

I början av 1960-talet låg fokus på att etablera beskickningens verksamhet. Handelsrelationerna utvecklades positivt och turismen från Finland till Egypten ökade sakta men säkert. I april 1963 flyttade ambassadkansliet in i nya lokaler i stadsdelen Zamalek på adressen 2 Malek El Afdal Street, där det verkade ända fram till år 1981. År 1965 ingick Finland och Egypten ett skatteavtal som förhindrar dubbelbeskattning.

https://editorum.fi/documents/3972562/0/Suurl%C3%A4hetyst%C3%B6n+historia+2.jpg/8ec10970-447d-dae1-b9bb-f7e2518c6684?t=1550142033776

Ambassadörens tjänstebostad på gatan EL Nil vid decennieskiftet 1950-1960

I januari 1967 besökte president Urho Kekkonen Egypten. Presidentbesöket från Finland fick mycket positiv publicitet i medierna och ledde till ett ökat ömsesidigt intresse mellan länderna. Flera ekonomiska delegationer från Finland besökte Egypten för att undersöka olika samarbetsmöjligheter inom områdena ekonomi och kultur. Den växande politiska instabiliteten i Mellanöstern ledde dock till att handelsrelationerna utvecklades långsamt under de följande åren. Efter att krigshändelserna upphört utmärkte sig Finland åter en gång inom den fredsbevarande verksamheten, över vilket Egypten uttryckte sin tacksamhet och uppskattning.

Handelsrelationerna vaknade snabbt till nytt liv igen i och med att de traditionella skogsindustriprodukterna sågvaror, papper och cellulosa utgjorde den största delen av handelsutbytet. Egypten var Finlands viktigaste exportland i Afrika. Det första finska utrikeshandelsministerbesöket i Egypten hade ägt rum redan 1971, då Olavi J. Mattila besökte landet.

Utvecklingssamarbete och fördjupat umgänge

Utvecklingssamarbetet mellan Finland och Egypten inleddes 1975, då Nokia Oy:s projekt att förse sex byar på landsbygden med elektricitet finansierades med utvecklingssamarbetsmedel. År 1980 valdes Egypten till ett programland för utvecklingssamarbete, och de huvudsakliga sektorer inom vilka ett samarbete etablerades var jordbruk och livsmedelsindustri, industri-, energi- och infrastrukturprojekt samt telekommunikation och hälso- och sjukvård.

https://editorum.fi/documents/3972562/0/Suurl%C3%A4hetyst%C3%B6n+historia+3.jpg/f83163b0-ee24-7071-4be2-4e0c78743f18?t=1550142075959

Ambassadkanslibyggnadens fasad på gatan Malek El Afdal.

I januari 1977 blev Keijo Korhonen den första finska utrikesministern som besökte Egypten. Två månader senare reste utrikeshandelsminister C.G. Aminoff till landet för att underteckna ett avtal om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete.

Egypten kom också att bli ett betydande turistmål för Finland. I oktober 1979 ingick länderna ett flygtrafikavtal, och en månad senare inleddes reguljär flygtrafik mellan Helsingfors och Kairo. År 1980 undertecknade länderna ett avtal om investeringsskydd och tre år senare ingick de ett kulturavtal.

Finlands ambassad verkade under åren 1981–89 på adressen El Kamei Mohamed, Zamalek innan den flyttade till sitt nuvarande läge på Abu El Feda.

Från 1990-talet till dags dato

https://editorum.fi/documents/3972562/0/Embassy+staff+2015.jpg/05d777d4-c442-d0bd-8189-0bffb10a9a26?t=1551012647415

En del av personalen vid ambassaden år 2015.

I och med den ekonomiska tillväxten under 1990-talet utvecklades Egypten till ett land med lägre medelinkomst. Av denna anledning beslutade Finland år 2001 att före år 2007 dra sig ur det utvecklingssamarbete som dittills bedrivits i form av donationshjälp och i stället gå in för att bygga upp ett mer mångsidigt samarbete. En övergångsperiod genomfördes under åren 2005–2007. De bilaterala projekten slutfördes på ett sätt som tillfredsställde egyptierna.

Hösten 2016 inleddes en omfattande renovering i ambassadens kanslilokaler på Abu El Feda, och projektet färdigställdes ett år senare hösten 2017.

Sedan 1 september 2021 representeras Finland i Kairo av ambassadör Pekka Kosonen. Finland har goda och fungerande relationer till Egypten. Egypten är ett betydande land för Finland med anledning av både dess befolkningsmässiga och geografiska storlek och dess läge. Trots att det politiska läget i Egypten har varit instabilt under de senaste åren har handelsrelationerna mellan Finland och Egypten hållits på hög nivå. De skogsindustriella produkterna utgör alltjämt en stor del av Finlands export till Egypten, men länderna bedriver också handel med maskiner och anläggningar. I egenskap av EU-medlemsland deltar Finland också aktivt i samarbetet mellan EU:s utrikestjänst och medlemsländerna i Kairo.

Under sitt besök i Egypten i november 2017 träffade utrikesminister Timo Soini bl.a. president Abdel Fattah al-Sisi och utrikesminister Sameh Hassan Shoukry.

https://editorum.fi/documents/3972562/0/IMG_0671.JPG/410e549c-3b72-a12e-641c-7e7c07885830?t=1551013240980

Utrikesminister Timo Soini och president Abdel Fattah al-Sisi.

Finlands beskickningschefer i Kairo

 • Asko Ivalo (Rooma)1954-1959
 • Atle Asanti 1959-1962
 • Osmo Orkomies 1962-1966
 • Soini Palasto 1966-1969
 • Pekka Malinen 1969-1974
 • Joel Pekuri 1975-1978
 • Björn-Olof Alholm 1979-1980
 • Olli Auero 1980-1984
 • Mauri Eggert 1984-1987
 • Antti Hynninen 1987-1989
 • Elisabeth Tigerstedt-Tähtelä 1990-1992
 • Garth Castrén 1992-1997
 • Aapo Pölhö 1998-2002
 • Hannu Mäntyvaara 2002-2005
 • Hannu Halinen 2005-2009
 • Roberto Tanzi-Albi 2009 - 2013
 • Tuula Yrjölä 2013 -2016
 • Laura Kansikas-Debraise 2017-2021
 • Pekka Kosonen 2021-