Beredskapsplan, Egypten, Finlands ambassad, Kairo

Förbered dig i förväg

Förbered dig i förväg för eventuella krissituationer. Det är viktigt att ha ett förråd av dricksvatten och mat, mediciner och första hjälpen-utrustning inför krissituationer där distributionssystemen inte fungerar som de ska. Se också till att du har tillgång till följande saker:

 • identitetshandlingar och pass
 • kontanta pengar
 • ett litet förråd av mat och dryck
 • mediciner och recept för eget bruk, första hjälpen-utrustning (inkl. första hjälpen-väska i bilen)
 • stearinljus, tändstickor, ficklampa
 • registerbevis för fordon
 • bränsle för fordon
 • kartor och reservdäck i fordon
 • en batteridriven reseradio med kortvågsmottagare
 • mobiltelefon och laddare
 • kontaktuppgifterna till ambassaden

Kontrollera också säkerheten i din bostad (lås, belysning, bevakning, brandsläckning) och den tryggaste rutten mellan din bostad, din arbetsplats och en samlingsplats.

Beredskapsnivåer

Beredskapsnivåerna i evakueringsplanen är riktgivande och kan i praktiken överlappa varandra. Anvisningarna i samband med beredskapsnivåerna är allmänna rekommendationer som ska anpassas till de lokala myndigheternas anvisningar och till det rådande läget.

Förhöjd beredskap I “stanna hemma”

Undvik att röra dig utanför hemmet/arbetsplatsen/skolan osv. i onödan.

Förhöjd beredskap II “förflytta dig till en samlingsplats”

För att undvika överlappande verksamhet och trygga nödvändig samordning bör man avtala om samlingsplatserna med övriga EU-länder och nordiska länder. Utrikesministeriet kan efter framställan från representationen eller efter att annars ha konsulterat representationen rekommendera att man lämnar krisområdet och/eller att man ska undvika att resa till området (resemeddelande). Även i dessa fall fattar var och en själv beslut om detta och ansvarar för följderna av sitt beslut.

Transport till hemlandet och/eller evakuering

En evakuering ska genomföras endast om det är tekniskt möjligt och den inte väsentligt ökar riskerna jämfört med att stanna. Vid planeringen av beredskapen bör man på förhand skissera upp alternativa åtgärdsmodeller, samla kontaktuppgifter, planera arbetsfördelningen osv. En person kan evakueras eller transporteras till hemlandet endast med sitt eget samtycke. De nordiska länderna och EU-länderna förhandlar i regel både på lokal nivå och på ministerienivå innan ett beslut om evakuering fattas. Samarbetsmöjligheterna bör utredas med dessa representationer i varje enskilt fall. Utrikesministeriet beslutar om evakuering utifrån förhandlingar mellan ministeriet och representationen och utifrån bedömningar av läget. Om situationen så kräver (t.ex. om säkerhetsläget snabbt och kraftigt försämras eller kommunikationerna bryts) kan representationschefen eller dennes ställföreträdare bli tvungen att på egen hand fatta beslut om evakuering. Representationens assistansskyldighet begränsas till dess faktiska möjligheter att vidta åtgärder. Även i krissituationer agerar man i allmänhet på en annan stats suveräna territorium. Personer som uppehåller sig på en annan stats territorium är underordnade den statens rättsliga och verkställande makt. Således är var och en skyldig att följa lokala lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter. I samband med en evakuering kan beskickningen anordna transporter eller ett utrymme inför evakuering eller bistå på annat sätt.

Egendom

Den främsta avsikten med ambassadens assistans är att trygga den personliga säkerheten. I allmänhet får man endast ta med sig en begränsad mängd bagage och i regel är det inte möjligt att ta med sig husdjur. Var och en ansvarar själv för sin egendom i stationeringslandet. Med tanke på eventuella ersättningsfrågor lönar det sig att göra upp en detaljerad och noggrann lista över den egendom som blir kvar i landet och dess värde vid tidpunkten för evakueringen.

Utgifter för evakuering

Var och en ansvarar själv för utgifterna för evakuering och för transport till hemlandet. I ytterst brådskande fall kan den som evakueras förbinda sig att betala utgifterna i efterskott genom ett åtagande om återbetalning.

Kontakt information

Räddningsmyndigheter

Ambulanssi / Ambulans
Adress
 • 123
Poliisi / Polis
Adress
 • 122
 • El Gezeera poliisiasema / El Gezeera polisstation: 27351719
Liikennepoliisi / Trafikpolisen
Adress
 • 128
Turistipoliisi / Turistpolisen
Adress
 • 126

Sjukhus

Dar el Fouad
Adress
 • El Hay El Momayaz, 6th October City (02) 38 35 60 30 / (02) 38 35 60 40
 • Anglo American Hospital, Zamalek (02) 27 35 61 62/3/4/5
As Salaam International Hospital
Adress
 • Corniche el Nil, Maadi (02) 25 24 00 77
Luxor International Hospital
Adress
 • (095) 22 80 19 2/3/4
Hurghada General Hospital
Adress
 • (065) 35 49 698 / 35 46 740
El Gouna Hospital
Adress
 • (065) 35 80 011-12
Sharm International Hospital
Adress
 • Sharm El Sheikh (069) 36 60 893/5/6
Behmann’s Psychiatric Hospital
Adress
 • Maadi (02) 25 55 75 51
 • Helwan (02) 25 55 78 94

Övrigt

Cairo International Airport
Adress
 • Terminaali 3 puhelinvaihde / Terminal 3 växel: 2696 6300
 • Terminaali 1 puhelinvaihde / Terminal 1 växel: 2267 5822
Sharm El Sheikh International Airport
Adress
 • 069 362 3304 / 069 360 0302 / 069 362 3305
Hurghada International Airport (New)
Adress
 • 065 341 4300

Finlands beskickningar