4.10.2023

Egypten: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Res inte överhuvudtaget till norra Sinaihalvön, i närheten av gränsen mot Libyen eller ökenområdena i väster. Undvik resor som inte är nödvändiga till södra Sinaihalvön med undantag för Sharm el-Sheikh, Dahab och Katarinaklostret. Var allmänt försiktig och uppmärksam på din omgivning i hela landet.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Var allmänt försiktig och uppmärksam på din omgivning i hela landet.

Res inte överhuvudtaget till norra Sinaihalvön, i närheten av gränsen mot Libyen eller ökenområdena i väster.

Undvik resor till södra Sinaihalvön, med undantag för turistmål, Sharm el-Sheikh, Dahab och Katarinaklostret. Iaktta särskild försiktighet när du reser.

Säkerhetssituationen på norra Sinaihalvön är mycket dålig.

På turistorterna Hurghada och Marsa Alam har säkerhetssituationen hållits stabil.

När man reser till Kairo och Alexandria bör man iaktta särskild försiktighet.

Det förekommer fortfarande tidvis våldsamma sammandrabbningar i de stora städerna. Armén är närvarande i städerna och på landsvägarna. På grund av situationen är trafiken begränsad, och särskilt i Kairo förekommer det stockningar och vägspärrar. Det kan förekomma störningar i tågtrafiken. Alla flygplatser fungerar normalt. I Kairo och andra städer ska man hålla sig borta från platser där folk har samlats eller håller på att samlas (till exempel stora torg, myndighetsbyggnader, polisstationer, domstolar eller religiösa byggnader och universitet). Var särskilt försiktig när du använder kollektivtrafiken. Fotografera inte heller folksamlingar, poliser eller andra säkerhetsmyndigheter.

Gå inte i områden som avspärrats av myndigheterna och fotografera inte heller avspärrade områden. Motstånd mot ordningsmakten kan leda till att man arresteras. Utlänningar måste alltid bära på sig ett resedokument (pass) där det framgår ens identitet och syftet med vistelsen i landet. Den egyptiska regeringen definierar Muslimska brödraskapet som en terrororganisation. Det innebär att all kontakt med organisationen och verksamhet som kan tolkas som stöd för organisationen kan leda till problem med myndigheterna.

Särskilda säkerhetsrisker

Det finns landminor på Sinaihalvön, i området mellan El Alamein och Libyen samt söder om Hurghada. Alla minfält är inte utmärkta i öknen och det kan hända att minor eller hela minfält flyttat på sig på grund av erosionen.

Brottsligheten

Det förekommer relativt lite brottslighet i Egypten, men stölder och rån har blivit allt vanligare särskilt i de stora städerna.

Som alltid när man reser ska man hålla noga reda på pass, kreditkort och pengar.

När man rör sig i Kairo, Alexandria och andra stora städer ska man vara mycket uppmärksam.

Kvinnor som rör sig ensamma ska fästa särskild uppmärksamhet vid sin säkerhet.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Det förekommer mycket trafikolyckor. I de stora städerna är trafiken ofta kaotisk och hastigheterna höga. På landsvägarna mellan städerna följs inte hastighetsbegränsningarna. En del av fordonen, till exempel de flesta taxibilarna, är gamla och i dåligt skick. Myndigheterna klarar inte av att garantera säkerheten på landsvägarna. Om möjligt är det bra att undvika att röra sig nattetid utanför huvudlederna och storstäderna.

Kairos metro är ett mycket populärt färdmedel. Särskilt under rusningstiden överskrider antalet passagerare kapaciteten. Undvik att åka metro under rusningstid. Det finns ingen ventilation i metrovagnarna och särskilt under sommaren finns det en risk för vätskebrist och utmattning på grund av hettan.

Naturförhållanden

Översvämningar orsakar ibland skador i vägarna i bergs- och kustområdena. På vintern förekommer det årligen översvämningar på vägarna som leder upp i bergen från Hurghada, på Sinaihalvön på vägen mellan Sharm El Sheikh och Kairo och på vägarna som leder till Katarinaklostret.

Hälsoläget

Den allmänna hygiennivån och renligheten är inte som i Finland. Olika magsjukor är vanliga så det är viktigt att vara noga med sin personliga hygien och tvätta händerna ofta. Det har konstaterats fall av H1N1-influensa och H5N1-influensa i Egypten. Landets myndigheter följer med situationen. Du får aktuell information genom att ringa hälsovårdsministeriets telefonnummer 105 eller om du vänder dig till närmaste sjukhus.

I de stora städerna och på turistorterna finns det sjukhus som håller västerländsk standard. Vårdavgifterna är höga. Om du själv betalar för vården kan läkaren eller sjukhuset skriva ett kvitto och en utredning om vården för ditt försäkringsbolag. Också på apotek kan du be om ett officiellt kvitto. Kontrollera att utredningarna och kvittona innehåller uppgifter om läkarens namn, inklusive namnförtydligande, kontaktuppgifter till läkarmottagningen eller sjukhuset, det vill säga adress, telefon- och faxnummer, och när det gäller sjukhus också webbadress.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Bekanta dig med de kulturella skillnaderna redan innan din resa och försök beakta dem under resan. Det finns inga officiella regler angående klädsel, och kvinnor behöver till exempel inte täcka sina huvuden utom när de besöker en moské. I turistorterna vid Medelhavet och Röda havet är klädstilen friare, men utanför dem kan det löna sig att klä sig mera konservativt och täcka axlar och knän.

Man kan dömas till fängelsestraff för homosexuellt umgänge.

Det är förbjudet att använda och inneha narkotika i Egypten. Domarna för narkotikabrott är mycket stränga.

Undvik att publicera eller uttrycka kritiska åsikter om det egyptiska samhället, regeringen eller presidenten i sociala medier. Det kan anses strida mot egyptisk lag och leda till stränga domar. Också turister har anhållits som fiender till Egypten på grund av inlägg i sociala medier.

Det är förbjudet att fotografera militära anläggningar och en del offentliga byggnader. På grund av den politiskt instabila situationen rekommenderar vi att man är särskilt försiktig också när man fotograferar evenemang och folksamlingar. Man måste be om lov innan man fotograferar en person.

Du måste ha ett officiellt tillstånd för att få föra ut antika föremål och andra gamla föremål ur landet. Ett intyg av försäljaren räcker inte. Det är också förbjudet att föra alla slag av vapen ut ur landet utan tillstånd, också sådana som inte fungerar.

Det är absolut förbjudet att samla koraller eller föra ut dem ur landet.

Inresebestämmelser

Följ de lokala myndigheternas information:

https://m.facebook.com/egypt.mohp(Länk till en annan webbplats.) (Hälsovårdministeriet i Egypt). Informationen enbart på arabiska.

Du får mer information om Egyptens inresebestämmelser vid Egyptens ambassad på e-postadressen [email protected]

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/(Länk till en annan webbplats.)

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post [email protected].