Visumtyper

C-visum är ett Schengenvisum som ger rätt att resa inom Schengenområdet och som beviljas för ett kortvarigt och tillfälligt besök som varar högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. C-visum kan vara något av följande:

 • Engångsvisum
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till två inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Flergångsvisum
  berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagarsperiod. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst fem (5) år.

A-visum är ett visum för flygplatstransitering som ger rätt att gå genom flygplatsens internationella zon när man mellanlandar under internationella flygningar eller byter flyg. Det är inte möjligt att komma till landets nationella område med visumet. Följande länders medborgare behöver ett transitvisum:

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Demokratiska Republiken Kongo
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Ghana
 • Irak
 • Iran
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalia
 • Sri Lanka

D-visum är ett nationellt visum som ger rätt att resa inom Schengenområdet högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Finland beviljar D-visum till vissa grupper av sökande.

Ytterligare upplysningar finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.). Om du har ett giltigt uppehållstillstånd och om du tappat bort ditt finska uppehållstillståndskort eller om kortet har stulits eller föråldrats, kan du ansöka om D-visum för återresan till Finland.

För mer information, se Om ditt uppehållstillståndskort försvinner(Länk till en annan webbplats.).

VLTV är ett visum med territoriellt begränsad giltighet som ger rätt att resa inom en eller flera Schengenmedlemsstaters territorium, men inte inom alla Schengenmedlemsstaters territorium. Det kan beviljas i exceptionella situationer till exempel av humanitära skäl eller på grund av ett nationellt intresse eller internationella förpliktelser.

Läs i EU:s gemensamma viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (artikel 3.5) när medborgare i dessa länder inte behöver visering för genomresa.