Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Pass

235 12 200 EGP

Snabbpass

255 13 300 EGP

Tillfälligt pass

270 14 000 EGP

Laissez Passer resedokument

235 12 200 EGP

En provisorisk EU-resehandling

255 13 300 EGP

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

235 12 200 EGP

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

235 12 200 EGP

Identitetskort

60 3 100 EGP

Snabbidentitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

80 4 200 EGP

Snabbidentitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas avgifter)

70 3 600 EGP

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

50 2 600 EGP

Beställning av brevet med en ny aktiveringskod för identitetskortet

30 1 600 EGP