Nätverket Team Finland i Egypten

Nätverket Team Finland främjar Finlands sak ute i världen: finska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna inom dessa områden och strävar efter att erbjuda företagen en smidig servicekedja från rådgivning till finansiering.

Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom dessa områden såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland samt internationaliseringstjänster på landskapsnivå som byggts upp kring NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mer information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt på Team Finlands webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Målsättningar för nätverket Team Finland i Egypten

Finland har goda politiska och ekonomiska relationer till Egypten. I Egypten intresserar man sig för det finska kunnandet särskilt inom högteknologi, miljö och undervisning. Egypten har den största konsumtionsmarknaden i Mellanöstern, och den erbjuder många möjligheter för finska företag. Finland kan erbjuda kunnande särskilt inom områdena cirkulär ekonomi, energi, IKT, utbildning och hälsoteknologi. 

Finlands Team Finland-aktörer i Kairo strävar efter att främja finska företags marknadstillträde och skapa nya samarbetsrelationer i området. Finland har haft långvariga och fungerande handelsrelationer i Egypten inom bl.a. skogsindustrin och informationsteknik- och byggnadsbranschen. Egyptens ekonomiska utveckling främjas genom handelsekonomiskt umgänge och samarbete mellan institutioner samt genom finansiering av regionala program via internationella organisationer. Fram till år 2007 idkades dessutom ett bilateralt, resultatrikt utvecklingssamarbete i Egypten, och det har skapat en god grund för utveckling av handelsrelationer.

Ambassaden i Kairo arbetar för att göra finskt kunnande känt och marknadsför Finlands styrkor i Egypten genom att sprida kunskap om Finland med hjälp av offentlighetsdiplomati. Här spelar olika evenemang och pressrelationerna en viktig roll. Vi delar också information via vår egen webbplats, Facebook, Twitter och Instagram. Team Finland främjar uppbyggandet av kontakter mellan finländska och egyptiska forskningsinstitut och läroanstalter. Med hjälp av dessa kontakter stärks den positiva Finlandsbilden i Egypten.

 

Team Finland-kontaktpersonerna i Egypten:


Finlands ambassad, Kairo
Tfn. +20 2 2736 3722
E-post: [email protected]

Team Finland-landschef: Ambassadör Pekka Kosonen

Team Finland-samordnare: Handel- och Kommersiell rådgivare Kimmo Laaksonen

Handelsrådgivare: Yasser Shawky