Export och internationalisering: tjänster och sakkunniga i Egypten

Finlands ambassad i Kairo hjälper som en del av nätverket Team Finland ditt företag att lyckas på den egyptiska marknaden. Vi tillhandahåller information om marknaden och om affärsmiljön på makronivå. Vi engagerar oss också gärna i ditt företags situation här genom att bistå till exempel med att skapa lämpliga kontakter, med distributionslösningar och i eventuella problemsituationer. Affärsrelationer är mycket viktiga i Egypten och när det behövs kan vi öppna dörrar, ordna tillställningar och hjälpa med att etablera kontakt med offentliga aktörer. Representationsutrymmena på ambassaden och i ambassadörens tjänstebostad står till ditt företags förfogande för att knyta viktiga kontakter i en representativ miljö. Vi kan ge en mängd tips på hur du kan lyckas och utveckla din företagsverksamhet på denna marknad. Ta gärna kontakt!

Team Finlands kontaktpersoner i Egypten

Finlands ambassad, Kairo


Pekka Kosonen, ambassadör 
landschef, Team Finland
+20 225 869 000

Tapio Naula
specialsakkunnig, internationell handel
+20 128 856 0710

Yasser Shawky
rådgivare, ekonomiska frågor
+20 122 022 9930

Med Expert Search(Länk till en annan webbplats.) kan du hitta konsulter i Finland och målmarknaden.

Du kan också skicka en begäran om kontakt(Länk till en annan webbplats.) med en Team Finland-nätverksexpert i Finland.

Team Finlands mål och tjänster i Egypten

Vårt mål är att hjälpa finländska företag att öka sin export till Egypten. Vi tror att detta görs bäst genom att etablera relationer mellan finländska företag och egyptiska köpare, dela riktig information om högklassiga finska produkter och tillförlitligt partnerskap, och framför allt – genom att ta den ibland svåra vägen med ett företag hela vägen till framgång. Vi strävar också efter att få se ett mer diversifierat deltagande från små och medelstora företag på den egyptiska marknaden.  

Vi ordnar Business Breakfast-tillställningar där egyptiska gäster får träffa representanter för finländska företag och organisationer, främst elektroniskt på distans. Huvudsyftet är att dela tankar om hur utbud och efterfrågan utvecklas, förbättra Finlands image i Egypten och styra välriktad information till viktiga målgrupper. Vi håller presentationer om ämnen och teman som särskilt rör nyckelsektorer som utbildning, cirkulär ekonomi, digital ekonomi, energi och hälso- och sjukvård. Det kan också gälla frågor som uppstår oförutsett och ses som specifika affärsmöjligheter för finländska företag.

Vi står också värd vid den finsk-egyptiska handelsföreningens (EgyptianFinnish Business Council) sammankomster. Dessa tillställningar ger företrädare för finländska företag i Egypten möjlighet att fritt och informellt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av den egyptiska marknaden och till exempel om eventuella handelshinder. Vi ordnar mottagningar med egyptiska affärsmän. Syftet är att skapa nätverk med det egyptiska näringslivet och få stark kompetens för att verka på den egyptiska marknaden. Inbjudna gäster är chefer för egyptiska företag med importverksamhet från Finland och särskilt företag som har potential att bli kunder till finländska företag. Vi ordnar också högnivåseminarier ungefär två gånger om året. Temat för seminarierna 2023 fokuserar på cirkulär ekonomi och utbildning.