Prislista

Schengenvisum

Schengenvisum 80 € 2600 EGP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  40 € 1300 EGP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1100 EGP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 EGP

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Schengenvisum för medborgare i Gambia

120 3 900 EGP

Omprövningsbegäran

170 5 550 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 16 950 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 15 350 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 24 150 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 16 000 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 15 650 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 12 400 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 15 650 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 11 400 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare

690 22 500 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 16 000 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 15 650 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 12 400 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 24 150 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 16 000 EGP

Uppehållstillstånd för studier

450 14 700 EGP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 11 400 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 8 800 EGP

D-visum, papperansökan

120 3 900 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 7 850 EGP

D-visum, elektronisk ansökan

electronic application

95 3 100 EGP