Prislista för tjänster vid Finlands beskickningar utomlands

Schengenvisum

Schengenvisum 90 € 4200 EGP
Schengenvisum för sökanden 6–11 år  45 € 2100 EGP
Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader 35 € 1800 EGP

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte.

Vidare information: viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster), artikel 16.4

0 € 0 EGP

 

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (EGP)

Schengenvisum, påskyndad handläggning för ukrainska och vitryska medborgare

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

70 3 600 EGP

Schengenvisum för medborgare i Kap Verde

Vidare information avtal om viseringslättnader(Länk till en annan webbplats.)

67.50 3 500 EGP

Omprövningsbegäran

255 13 300 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 27 100 EGP

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.)

470 24 500 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 38 500 EGP

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 28 100 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 25 000 EGP

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 19 800 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 25 000 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

400 20 800 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare

690 35 900 EGP

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 25 500 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 25 000 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

380 19 800 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 38 500 EGP

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

540 28 100 EGP

Uppehållstillstånd för studier

450 23 400 EGP

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 18 200 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 14 000 EGP

D-visum, papperansökan

120 6 200 EGP

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

240 12 500 EGP

D-visum, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

95 4 900 EGP