Team Finland -verkosto Egyptissä

Team Finland -verkosto edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa. Verkosto kokoaa yhteen näiden alojen toimijat ja palvelut sekä pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen.

Verkoston ytimen muodostavat näillä aloilla toimivat valtiorahoitteiset organisaatiot kuten ministeriöt, edustustoverkko, Business Finland sekä maakunnalliset, ELY-keskusten varaan rakentuvat kansainvälistymispalvelut.

Team Finland -verkosto auttaa yritystäsi kansainvälistymään, kasvamaan ja menestymään maailmalla. Lisätietoa palveluista kansainvälistyville yrityksille Team Finlandin palvelut yrityksille -sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Team Finland -verkoston tavoitteet Egyptissä

Suomen poliittiset ja taloudelliset suhteet Egyptiin ovat hyvät. Egyptissä on kiinnostusta suomalaiseen osaamiseen erityisesti korkean teknologian, ympäristön sekä opetuksen aloilla. Egyptin kulutusmarkkinat ovat Lähi-idän suurimmat ja tarjoavat suomalaisyrityksille runsaasti mahdollisuuksia. Suomella on osaamista tarjottavana erityisesti kiertotalouden, energian, ICT:n, koulutuksen ja terveysteknologian aloilla. (Lue lisää Suomen ja Egyptin kaupallis-taloudellisista suhteista.)

Suomen Team Finland -toimijat Kairossa pyrkivät edistämään suomalaisten yritysten markkinoillepääsyä ja luomaan uusia kumppanuuksia alueella. Suomella on ollut pitkäkestoisia ja toimivia kaupallisia kumppanuuksia Egyptissä mm. metsäteollisuudessa sekä tietotekniikka- ja rakennusalalla. Egyptin taloudellista kehitystä edistetään kaupallistaloudellisen kanssakäymisen ja instituutioiden välisen yhteistyön avulla, sekä rahoittamalla alueellisia ohjelmia kansainvälisten järjestöjen kautta. Lisäksi Egyptissä toteutettiin vuoteen 2007 asti kahdenvälistä, tuloksellista kehitysyhteistyötä, joka on luonut hyvän pohjan kauppasuhteiden kehittämiselle.

Kairon suurlähetystö tekee Suomen osaamista tunnetuksi ja markkinoi Suomen vahvuuksia Egyptissä jakamalla Suomi-tietoutta julkisuusdiplomatian keinoin. Tapahtumat ja lehdistösuhteet ovat siinä tärkeässä roolissa. Lisäksi jaamme tietoa omien nettisivujen, Facebookin, Twitterin ja Instagramin kautta. Team Finland edistää suomalaisten ja egyptiläisten tutkimuslaitosten sekä oppilaitosten välisten yhteyksien rakentumista. Näiden kontaktien avulla vahvistetaan myönteistä Suomi-kuvaa Egyptissä.

 

Team Finland -yhteyshenkilöt Egyptissä:


Suomen suurlähetystö, Kairo
Puh. +20 2 2736 3722
Sähköposti: [email protected]

Team Finland -maajohtaja: Suurlähettiläs Pekka Kosonen

Team Finland -koordinaattori: Kaupallinen Erityisasiantuntija Kimmo Laaksonen

Kaupallinen neuvonantaja: Yasser Shawky