Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020

Väestörekisterikeskus ja maistraatit yhdistyivät Digi- ja väestötietovirastoksi 1.1.2020

Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin. Digi- ja väestötietoviraston tehtävä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. 

Miten tavoitat Digi- ja väestötietoviraston? 

Muutoksen yhteydessä maistraattien verkkosivujen ja Väestörekisterikeskuksen verkkosivujen osoite korvautuvat uudella verkko-osoitteella www.dvv.fi. Asiointiin käytettävät sähköpostiosoitteet korvautuivat uusilla valtakunnallisilla sähköpostiosoitteilla, jotka löytyvät verkkosivuilta www.dvv.fi. 

Ei muutoksia palvelupaikkoihin

Digi- ja väestötietoviraston toiminnan aloitus ei vaikuta palvelupaikkoihin, vaan palvelua saa kaikissa samoissa palvelupaikoissa kuin aiemminkin.
Digi- ja väestötietoviraston toiminta on valtakunnallista eli jatkossa asioita voi hoitaa missä tahansa palvelupaikassa.

Kaikki henkilöasiakkaiden palvelupaikkojen ja -kanavien yhteystiedot löytyvät kootusti uusilta verkkosivuilta osoitteesta www.dvv.fi/henki-loasiakkaiden-asiakaspalvelu.

Muutoksia sähköisiin lomakkeisiin

Maistraatin sivulla olleet sähköiset ja tulostettavat lomakkeet löytyvät jatkossa osoitteesta www.dvv.fi/lomakkeet. Sähköiset palvelut löytyvät myös Suomi.fi-verkkopalvelusta. Holhoustoimen nykyiset verkkolomakkeet poistuvat käytöstä. Uusia verkkolomakkeita julkaistaan myöhemmin vuoden 2020 aikana. 

Uusi vaihteen numero käyttöön

Digi- ja väestötietoviraston aloittaessa toimintansa viraston vaihteen numero muuttuu. Uusi numero on 0295 536 000. Aiemmin käytössä olleet vaihteen numerot poistuvat käytöstä.