Team Finland i Australien

Nätverket Team Finland främjar Finlands intressen ute i världen: finländska företags internationalisering, utländska investeringar i Finland och Finlandsbilden. Nätverket sammanför aktörerna och tjänsterna som finns inom dessa områden. Kärnan i nätverket utgörs av statsfinansierade organisationer inom de här områdena såsom ministerierna, beskickningsnätverket, Business Finland, Finlands kultur- och vetenskapsinstitut, Finnvera, Finnfund samt internationaliseringstjänster som byggts upp kring de regionala NMT-centralerna.

Nätverket Team Finland hjälper ditt företag att internationaliseras, växa och lyckas ute i världen. Mera information om tjänsterna för företag som vill växa internationellt: team.finland.fi.

I Australien består näteverket Team Finland av ambassaden och Finnish-Australian Chamber of Commerce.

Team Finland i Australien

Finlands ambassad, Canberra

 

Ordförande: 
Ambassadör Lars Backström
Tel. +61 2 6273 3800                   
[email protected]        

 

Koordinator: 
Ställföreträdande beskickningschef Katja Karppinen
Tel. +61 2 6273 3800
[email protected]                                                   

Finland-Australia Chamber of Commerce (FACC)

 

Geoff Charnock, Honorary Secretary
Tel. +61 410 322 555
[email protected]                                                                                                                       

Team Finland-ambassadörer

Ludde Ingvall, Sydney

Ross Norgard, Perth

Lydia ja Lauri Lassila, Melbourne

Mera information