Finland och Australien

13.12.2018

Diplomatiska förbindelser knöts den 31 maj 1949.