Finland och Australien

Diplomatiska förbindelser knöts den 31 maj 1949.