Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 98 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 57 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 766 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 684 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 978 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 652 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 896 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 570 AUD

Uppehållstillstånd för studier

360 587 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 489 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 407 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 358 AUD