Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 129 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 64 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 56 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Omprövningsbegäran

170 274 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 838 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 757 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 112 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 790 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 983 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 661 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 773 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 564 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 112 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 790 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 983 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 661 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 112 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 790 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 725 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 564 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 435 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 387 AUD