Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 130 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 65 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 57 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 847 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 766 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 043 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 798 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 912 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 668 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 733 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 570 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 440 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 391 AUD