Att rösta utomlands

Du kan välja mellan två olika sätt att rösta: förhandsröstning och brevröstning.

Förhandsröstning

Det är utrikesministeriet som ansvarar för förhandsröstningen utomlands och på finska fartyg. Utomlands sker röstningen vid finska ambassader och konsulat. Röstberättigad personal på finska fartyg som befinner sig utomlands kan du förhandsrösta på fartyget.

Justitieministeriet informerar om förhandsröstning på webbplatsen www.vaalit.fi.(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Brevröstning

Röstberättigade finländare som är bosatta utomlands kan rösta per brev. Också personer som är permanent bosatta i Finland kan brevrösta om de befinner sig utomlands hela den period som man kan förhandsrösta i Finland och på valdagen.

Så här förbereder du dig

 1. Du får ett meddelande om rösträtt hem till den adress som finns i Finlands befolkningsdatasystem.
 2. Du kan kontrollera vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) att dina adressuppgifter är korrekta. Om din adress utomlands har ändrats ska du meddelade per e-post till [email protected]
 3. Du behöver inte kortet med meddelandet om rösträtt för att kunna rösta, men på meddelandekortet står viktig information till exempel om din valkrets och till vilken kommuns centralvalnämnd du ska skicka din brevröst.
 4. Beställ brevröstningshandlingarna i god tid före valet i justitieministeriets beställningstjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Läs omsorgsfullt igenom materialet.

Så här röstar du

 1. Fyll i röstsedeln, lägg in den i valkuvertet och försegla det. Du måste ha två myndiga, opartiska och ojäviga vittnen närvarande när du röstar, för att garantera valhemligheten och valfriheten.
 2. Posta valkuvertet i det medföljande ytterkuvertet tillsammans med följebrevet till centralvalnämnden i din röstningskommun. Den som röstar betalar postavgiften.

Rösträtt

Om du är finsk medborgare och permanent bosatt utomlands har du rösträtt i finländska riksdagsval och presidentval. Du är också röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland, om du inte har anmält sig till vallängden för Europaparlamentsvalet i det land där du bor.

Uppdatera dina adressuppgifter

Befolkningsregistercentralen (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)skickar ett meddelande om rösträtt (ett meddelandekort) till varje röstberättigad finländare utomlands till den adress som finns registrerad i Finlands befolkningsdatasystem(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Kontrollera att dina adressuppgifter är korrekta.

 

Ennakkoäänestys

 

Ulkoministeriö vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)(Länk till en annan webbplats.)ja suomalaisilla aluksilla. Voit äänestää ulkomailla asetuksella säädetyissä Suomen edustustoissa. Suomalaisessa laivassa sen ollessa ulkomailla saat äänestää ennakolta, jos olet sen henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu.

Oikeusministeriö kertoo ennakkoäänestysjärjestelyistä vaalit.fi-verkkosivuillaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)(Länk till en annan webbplats.).

Kirjeäänestys

Kirjeitse voivat äänestää ulkosuomalaiset äänioikeutetut. Myös Suomessa vakituisesti asuvat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse, jos he ovat ulkomailla koko sen ajan, kun Suomessa voi äänestää eli ennakkoäänestysajan ja vaalipäivän.

Näin valmistaudut

 1. 1

  Saat ilmoituksen äänioikeudestasi Suomen väestötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen. 
 2. 2

  Varmista Digi- ja väestötietovirastosta,Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)(Länk till en annan webbplats.) että osoitetietosi ovat oikein. Jos osoitteesi ulkomailla on muuttunut, ilmoita siitä Digi- ja väestötietovirastolle. (Länk till en annan webbplats.)
 3. 3

  Voit äänestää myös ilman ilmoituskorttia. Ilmoituskortissa on kuitenkin tärkeää tietoa, kuten missä vaalipiirissä olet äänioikeutettu ja minkä kunnan keskusvaalilautakunnalle lähetät kirjeäänesi. 
 4. 4

  Tilaa hyvissä ajoin äänestyspaketti oikeusministeriön tilauspalvelustaLinkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)(Länk till en annan webbplats.). Lue kirjeäänestysmateriaali huolellisesti.

Näin äänestät

 1. 1

  Täytä äänestyslippu, ja sulje se vaalikuoreen. Äänestystilanteessa tarvitset kaksi täysi-ikäistä puolueetonta ja esteetöntä todistajaa varmistamaan, että vaalisalaisuus ja vaalivapaus säilyvät.
 2. 2

  Postita vaalikuori lähetekuoressa yhdessä lähetekirjeen kanssa äänioikeuskuntasi keskusvaalilautakuntaan. Äänestäjä maksaa postimaksun.

Äänioikeus

Jos olet ulkomailla pysyvästi asuva Suomen kansalainen, olet äänioikeutettu Suomessa toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja presidentinvaalissa. Olet äänioikeutettu myös Suomessa toimitettavissa europarlamenttivaaleissa, jollet ole ilmoittautunut asuinmaasi europarlamenttivaalien vaaliluetteloon.

Osoitetiedot ajan tasalle

Väestörekisterikeskus Linkki toiselle web-sivustolle.(avautuu uuteen ikkunaan)(Länk till en annan webbplats.)lähettää jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle ulkosuomalaiselle ilmoituksen äänioikeudesta (ilmoituskortti) siihen osoitteeseen, joka on merkitty hänen kohdalleen Suomen väestötietojärjestelmäänLinkki toiselle web-sivustolle.(Länk till en annan webbplats.). Huolehdi siitä, että osoitetietosi ovat ajan tasalla.