Anmälan om dödsfall till befolkningsdatasystemet

Om den avlidne transporteras hem i kista eller urna, utfärdar en finländsk rättsläkare dödsattesten.

I övriga fall bör den avlidnes anhöriga sörja för att dödsdagen antecknas i Finlands befolkningsdatasystem. Anmälan om en finsk medborgare som avlidit utomlands  (pdf) görs till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Anmälan kan lämnas in eller postas till en finländsk ambassad eller konsulat som sedan sänder den vidare till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering. Bifoga den legaliserade dödsattesten i original.

Om handlingen är utfärdad på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste den översättas officiellt till någon av dessa språk. Om översättningen görs utomlands måste också översättningen legaliseras. I Finland duger en översättning av en auktoriserad översättare som sådan.

Till en dödsattest som utfärdats i ett EU-land behövs inte apostille och handlingen måste inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

De anhöriga betalar kostnaderna för dödsattesten samt för översättningen och legaliseringen av den.

Dödsfall i Australien

Australisk dödsattest ska vara legaliserad med apostille-intyg. Instruktioner för hur du skaffar ett Apostille-intyg hittar du på den här länken.