E-post: [email protected]
Tfn +61 262 733 800

Jour 24/7
+358 9 1605 5555
[email protected]

Hjälp till finländare i nöd utomlands. Inte frågor om visum. Samtalen spelas in.

Aktuellt

Ambassaden på sociala medier