Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Pass

140 228 AUD

Snabbpass

160 261 AUD

Tillfälligt pass

175 285 AUD

Identitetskort

90 147 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 95 AUD

Inresetillstånd

Schengenvisum

60 98 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 57 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

470 766 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

420 684 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

600 978 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

400 652 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

550 896 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

350 570 AUD

Uppehållstillstånd för studier

360 587 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

300 489 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

250 407 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

220 358 AUD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 326 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 244 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 163 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 130 AUD

Befrielsenansökan

480 782 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

50 81 AUD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 49 AUD

Offentligt köpvittne

160 261 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 65 AUD