Prislista

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

 

Serviceavgifter från 15.6.2019

AUD

Pass och identitetskort

 

Pass

$226

Snabbpass

$259

Tillfälligt pass

$283

Identitetskort

$145

Identitetskort, samtidigt som pass

$94

Inresetillstånd 

 

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

$760

$679

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare 

$970

$647

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

$889

$566

Uppehållstillstånd för studier

$582

$485

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig 

$404

$356

Schengenvisum

$97

Schengenvisum för sökanden 6–11 år och för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Nordmakedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina.

$57

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte

$0

Medborgskap

 

Medborgarskapsanmälan

$323

$252

Medborgarskapsanmälan för minderåriga 

$162

$129

Befrielsenansökan

$776

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

$81

Notarietjänster och annat

 

Intyg av notarius publicus 

$48
Offentligt köpvittne $259
Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd $65