Australien: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

 • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland
 • Viseringsskyldighet till Schengenområdet och Finland (*)

Resedokument accepterade av Finland

 • Vanligt pass
 • Diplomatpass
 • Tjänstepass (Official passport)
 • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)(*)
 • Provisoriskt pass (Emergency passport)
 • Tillfälligt resedokument
 • Document of Identity (DOI) (*)
 • Certificate of Identity (COI) (*)
 • Sjömanspass (tjänstgöring) /Seaman's book