Kundservice

Finlands ambassad i Australien följer med coronavirus situationen (VOVID-19) i landet och regionen. Beroende på hur situationen utvecklar sig är det möjligt att vi blir tungna att ändra på ambassadens öppethållningstider med kort varsel. Ändringarna publiceras på ambassadens Facebook sida.
Vad beträffar frågor rörande resor och frågor om COVID-19 vänligast vänd er till våra sidor som behandlar dessa frågor.
För ytterligare råd om coronaviruset och hur man skall skydda sig mot viruset vänligast bekanta er med den information som finns på www.health.gov.au. Följ de råd och krav som ges för sjukdomsfall och självkarantän.
Svar på de flesta frågorna finns på ambassadens internetsidor. Ambassaden är stängt på helgdagar.

Tidsbokning

Som försiktighetsåtgärd till följd av spridningen av coronaviruset (COVID-19) har Finlands Ambassad in Canberra begränsat sina konsulära tjänster till att bistå enbart i nödsituationer. Baserat på Utrikesministeriets instruktion är vår pass betjäning öppen enbart för nödfall och tidbeställning är obligatorisk. Alla andra tjänster, inkluderat uppehållstillstånd och Schengen visum ansökningar, har suspenderats.

Förfrågningar

Telefon

Måndag - Torsdag (13.00 - 15.00)

Tel. +61 262 733 800 

E-mail

[email protected]

I en nödsituation ska du ta kontakt med ifrågavarande lands räddningsmyndigheter. Om du behöver konsulär hjälp, ta kontakt med Finlands ambassad i Canberra eller med utrikesministeriet i Helsingfors. Utrikesministeriets jour betjänar dygnet runt årets alla dagar.