Kundservice

Vad beträffar frågor rörande resor och frågor om COVID-19 vänligast vänd er till våra sidor som behandlar dessa frågor. För ytterligare råd om coronaviruset och hur man skall skydda sig mot viruset vänligast bekanta er med den information som finns på www.health.gov.au. Följ de råd och krav som ges för sjukdomsfall och självkarantän.
Svar på de flesta frågorna finns på ambassadens internetsidor. Ambassaden är stängt på helgdagar.

Tidsbokning

Finland ambassad har inskränkt sin konsulära service som en följd av begränsningar rörande Finlands gränstrafik. På basis av utrikesministeriets råd är enbart vår reguljära pass betjäning och följande begränsade uppehållstillstånds betjäning öppen:

Tidsbeställning är obligatorisk. Ni kan boka tid via nätetAlla andra uppehållstillstånds ansökningar inkluderat Schengen visum ansökningar är tillsvidare suspenderade.

Förfrågningar

Telefon

Måndag - Torsdag (13.00 - 15.00)

Tel. +61 262 733 800 

E-mail

[email protected]

I en nödsituation ska du ta kontakt med ifrågavarande lands räddningsmyndigheter. Om du behöver konsulär hjälp, ta kontakt med Finlands ambassad i Canberra eller med utrikesministeriet i Helsingfors. Utrikesministeriets jour betjänar dygnet runt årets alla dagar.