Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€)

Pass

140 226 AUD

Snabbpass

160 258 AUD

Tillfälligt pass

175 282 AUD

Laissez Passer resedokument

140 226 AUD

Identitetskort

90 145 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 93 AUD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€)

Schengenvisum

80 129 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 64 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 56 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Omprövningsbegäran

170 274 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 838 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 757 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 112 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 790 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 983 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 661 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 773 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 564 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 112 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst

490 790 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 983 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst

410 661 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 112 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst

490 790 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 725 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 564 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 435 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 387 AUD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€)

Medborgarskapsanmälan

200 322 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 242 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 161 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 129 AUD

Befrielsenansökan

590 951 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 161 AUD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€)

Intyg av notarius publicus

30 48 AUD

Offentligt köpvittne

160 258 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 64 AUD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 48 AUD