Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Pass

140 222 AUD

Snabbpass

160 254 AUD

Tillfälligt pass

175 278 AUD

Laissez Passer resedokument

140 222 AUD

Emergency Travel Document ETD

140 222 AUD

Tillfälligt främlingspass

45 71 AUD

Identitetskort

90 143 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 92 AUD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 48 AUD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Schengenvisum

80 127 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 64 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 56 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Omprövningsbegäran

170 270 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 826 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 746 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 095 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 778 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 968 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 651 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 762 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 556 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 095 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 778 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 968 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 651 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 095 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 778 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 714 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 556 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 429 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 381 AUD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Medborgarskapsanmälan

200 318 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 238 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 159 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 127 AUD

Befrielsenansökan

590 937 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 159 AUD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Intyg av notarius publicus

30 48 AUD

Offentligt köpvittne

160 254 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 64 AUD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 48 AUD