Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Pass

175 267 AUD

Snabbpass

195 297 AUD

Tillfälligt pass

210 320 AUD

Laissez Passer resedokument

175 267 AUD

Emergency Travel Document ETD

175 267 AUD

Nyt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit

175 267 AUD

Nationell identitetshandling för sjöman (sjömanspass)

175 267 AUD

Identitetskort

96 146 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

64 97 AUD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 46 AUD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Schengenvisum

80 122 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 61 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 53 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Omprövningsbegäran

170 259 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 792 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 716 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

740 1 127 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 746 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

480 731 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

380 579 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 731 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

350 533 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 051 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 746 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

480 731 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

380 579 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

740 1 127 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(layout.types.url.description) (Öppnar nytt fönster)

490 746 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 686 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 533 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 411 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 366 AUD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Medborgarskapsanmälan

160 244 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

120 183 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 152 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 122 AUD

Befrielsenansökan

690 1 051 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 152 AUD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Intyg av notarius publicus

30 46 AUD

Offentligt köpvittne

160 244 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 61 AUD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 46 AUD