Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Pass

140 228 AUD

Snabbpass

160 261 AUD

Tillfälligt pass

175 285 AUD

Identitetskort

90 147 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 94 AUD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 130 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 65 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 57 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 847 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 766 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 043 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 798 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 912 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 668 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 733 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 570 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 440 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 391 AUD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 326 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 244 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 163 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 130 AUD

Befrielsenansökan

520 847 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 163 AUD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 49 AUD

Offentligt köpvittne

160 261 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 65 AUD