Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Pass

140 231 AUD

Snabbpass

160 264 AUD

Tillfälligt pass

175 288 AUD

Laissez Passer resedokument

140 231 AUD

Identitetskort

90 148 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 96 AUD

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 132 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 66 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 58 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Omprövningsbegäran

170 280 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 857 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 774 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 1 054 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 807 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 923 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 676 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 791 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 577 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 741 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 577 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 445 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 395 AUD

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 330 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 247 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 165 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 132 AUD

Befrielsenansökan

520 857 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 165 AUD

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 49 AUD

Offentligt köpvittne

160 264 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 66 AUD