Prislista

Betalning

Betalningen sker med AUD enligt Utrikesministeriets valutakurs. Betalningen returneras inte.

Som betalningsmedel accepteras endast Eftpos, Visa eller Mastercard. Kontantbetalning accepteras inte.

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Pass

140 216 AUD

Snabbpass

160 247 AUD

Tillfälligt pass

175 270 AUD

Laissez Passer resedokument

140 216 AUD

Emergency Travel Document ETD

140 216 AUD

Tillfälligt främlingspass

45 69 AUD

Identitetskort

90 139 AUD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 89 AUD

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Schengenvisum

80 123 AUD

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 62 AUD

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 54 AUD

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 AUD

Omprövningsbegäran

170 262 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 802 AUD

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 725 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 1 064 AUD

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 756 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 941 AUD

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 632 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 740 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

350 540 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare

690 1 064 AUD

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 756 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 941 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

410 632 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 1 064 AUD

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänstLänk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)

490 756 AUD

Uppehållstillstånd för studier

450 694 AUD

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 540 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 416 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 370 AUD

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Medborgarskapsanmälan

200 308 AUD

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 231 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 154 AUD

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 123 AUD

Befrielsenansökan

590 910 AUD

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 154 AUD

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (AUD)

Intyg av notarius publicus

30 46 AUD

Offentligt köpvittne

160 247 AUD

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 62 AUD

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 46 AUD