Inresa till Finland

Schengenvisum berättigar inte automatiskt till inresa i Schengenområdet. Dina förutsättningar för inresa bedöms i samband med inresekontrollen.

Du ska förutom visum visa upp ett giltigt pass eller resedokument och en reseförsäkring som täcker vistelsens längd samt bilagorna till visumanhållan.

Dessutom bör du ha ekonomiska tillgångar som täcker uppehället (50 euro/dag), och returresan eller eventuell fortsatt resa. Den inbjudande personens förmögenhet kan beaktas om hen fyller i formuläret för åtagandeförklaring och bifogar behövliga bilagor om sin förmögenhet till förklaringen. En giltig returbiljett reducerar kravet på ekonomiska tillgångar.

Du får inte vara belagd med inreseförbud till Schengenområdet. Hinder för inresan är också om man vid gränskontrollen anser att du kan äventyra den allmänna ordningen eller säkerheten, folkhälsan eller Finlands diplomatiska förbindelser till andra stater.

Ett annat hinder utgörs av väl grundade misstankar om att du kan antas tjäna ditt uppehälle på ohederlig väg.

Förlänga visum i Finland

Den lokala polisen kan av motiverade skäl förlänga uppehållstiden för ett visum, om du kan påvisa att det inte är möjligt att lämna Finland och Schengenområdet antingen på grund av oöverkomliga hinder eller humanitära skäl. S

Det är polisen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) som beslutar om förlängning av visum.