Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

Det är inte möjligt att få ett ämbetsbetyg eller en släktutredning i Australien. Skriv ut informationen på brevmall (Öppnar nytt fönster) (PDF, 106 Kb)

I Australien motsvaras finskt ämbetsbetyg och släktutredningar av ett intyg under ed, en så kallad affidavit/statutory declaration. Statutory declaration är ett intyg som kunden formulerar själv. Ett bemyndigat vigselvittne (t.ex. registrerad fredsdomare eller Notarius Publicus) ska vara närvarande när intyget skrivs.

Från lokala myndigheter kan man enbart beställa avgiftsbelagda födelse-, vigsel- eller dödsattester. Förutsättningen är att födseln, vigseln eller dödsfallet har skett under vistelse i Australien. Nära anhöriga kan skaffa dokument vid ansökan till delstaternas registermyndigheter. Registermyndigheters kontaktinformation finns på listan nedan. Obs! Födelse-, vigsel- eller dödsattester innehåller inte addressuppgifter.

 

ACT Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

NSW Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

QLD Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

VIC Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

TAS Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

SA Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

NT Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

WA Registry of Births, Deaths and Marriage(Länk till en annan webbplats.)

Addressförfrågningar

Det är inte möjligt att få addressuppgifter i Australien eftersom inget centraliserat befolkningsregistersystem eller motsvarande register finns I Australien.

Behandling av personuppgifter är också strängt reglerat i lagstiftning. Telefonkatalogen är det enda möjligheten att hitta uppgifter om enskilda personer i Australien. Den elektroniska katalogen innehåller bara personer som har antingen ett fast telefonnummer eller har registrerat sitt mobilnummer. Katalogen är öppen och fri att använda.

Enligt lagen om konsulära tjänster 30 § kan finska beskickningar inom sitt verksamhetsområde inhämta ämbetsbetyg eller andra dokument, eller adressuppgifter som gäller en person, ifall kundens begäran är tillräckligt specificerad (t. ex. lokala myndigheter kan ge uppgifter bara till diplomatiska företrädare). Lag om ändring av lagen om konsulära tjänster 174/2019(Länk till en annan webbplats.).