Team Finland -verkosto

Ulkoministeriö ja Suomen ulkomaanedustustot valvovat ja edistävät Suomen taloudellisia etuja ulkomailla.

Maantieteellisesti laaja edustustoverkko tarjoaa yrityksille viennin ja kansainvälistymisen edistämiseen liittyviä julkisia palveluja yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Ulkoministeriö osana Team Finland -verkostoa edistää Suomen asiaa maailmalla: suomalaisten yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja Suomen maakuvaa.

Suomen edustoissa maailmalla tehdään töitä suomalaisten yritysten kansainvälisten menestysmahdollisuuksien hyväksi.

Ulkoministeriö ja edustustot

  • auttavat yrityksiä yhteyksien luomisessa
  • tarjoavat tietoa kunkin maan markkinoista ja mahdollisuuksista
  • tukevat markkinoillepääsyn onnistumisessa.

Näiden palveluiden ohella ulkoministeriö rahoittaa kehitysyhteistyövaroin yksityisen sektorin instrumentteja, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kumppanuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia kehitysmaissa.

Lisäksi ulkoministeriö tarjoaa tietoa EU:n solmimien kauppasopimusten hyödyntämisestä eri puolilla maailmaa.

Team Finland Tunisiassa ja Libyassa

Maajohtaja:
Suurlähettiläs Pekka Hukka
Suomen suurlähetystö, Tunis
pekka.hukka(a)formin.fi

Koordinaattori:
Edustuston päällikön sijainen Anna Kokko
Suomen suurlähetystö, Tunis
Puh. +216 71 861 777
anna.s.kokko(a)formin.fi