Asiakirjan varmentaminen apostille-todistuksella

Suomessa käytettäväksi tarkoitetut ulkomaanviranomaisen antamat asiakirjat ja todistukset on laillistettava. Laillistaminen tapahtuu maassa, joka on asiakirjan antanut.

Asiakirja varmennetaan niin sanotulla Apostille-todistuksella, jos maa on liittynyt Haagin yleissopimukseen vuodelta 1961. Lisätietoja Apostille-todistuksista ja niitä myöntävistä viranomaisista löydät yleissopimuksen verkkosivulta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Tunisialaisen asiakirjan laillistus

Tunisia kuuluu Haagin Apostille-sopimuksen piiriin vuodelta 1961 ja se on aloittanut Tunisiassa myönnettyjen asiakirjojen laillistamisen Apostille-todistuksella 1.3.2019 alkaen. Apostillen saa paikalliselta notaarilta ja se leimataan asiakirjaan.  Kaikki Apostille-leimalliset asiakirjat kelpaavat Suomessa ja Tunisiassa sellaisenaan 1.3.2019 alkaen, eikä muuta laillistusta enää tarvita.

Muiden maiden asiakirjojen laillistus

Jos asiakirja on myönnetty maassa, joka ei kuulu Haagin Apostille-sopimuksen piiriin, laillistus tapahtuu näin:

  • Asiakirjan myöntäneen maan ulkoministeriö laillistaa sen oikean viranomaisen antamaksi
  • Maassa toimivaltainen Suomen edustusto laillistaa asiakirjan liittämällä siihen todistuksen kyseisen maan ulkoministeriön virkamiehen oikeudesta antaa tällaisia todistuksia.