Toiminta kriisitilanteessa ulkomailla

Maan omilla viranomaisilla on vastuu kriisitilanteissa. Noudata heidän antamiaan ohjeita. Tee matkustusilmoitus Suomen ulkoministeriölle, jos et ole sitä tehnyt ennen matkaa.

Kiireellisen avun saamiseksi ota yhteyttä maan omiin pelastusviranomaisiin (poliisi, palokunta, ambulanssi).

Seuraa paikallisia tiedotusvälineitä sekä Suomen edustuston ja ulkoministeriön verkkosivuja(Linkki toiselle verkkosivustolle) sekä sosiaalisen median kanavia.

Matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain mukaan matkanjärjestäjä on ensi kädessä vastuussa matkustajien sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisestä sekä rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarvittavissa toimenpiteissä.

Rajoita tarpeetonta liikkumista. Mikäli mahdollista, poistu kriisialueelta tai ainakin siirrä perheenjäsenesi pois alueelta. Jos asut maassa pysyvästi, ilmoita edustustolle poistumisestasi kriisialueelta.

Pohjoismaiden ja EU-maiden edustustot ovat velvollisia auttamaan hädässä olevia, jos paikkakunnalla tai maassa ei ole Suomen edustustoa.

Varaudu

  1. Tee matkustusilmoitus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan). Hätätapauksessa tai kriisitilanteessa ulkoministeriö voi ottaa yhteyttä matkustusilmoituksen tehneisiin.
  2. Lue matkustustiedote.
  3. Tutustu edustuston valmiussuunnitelmaan.

Matkustustiedotteita julkaistaan niistä maista, joissa Suomella on edustusto tai joista edustustot muuten pystyvät hankkimaan luotettavaa tietoa. Jos matkakohteestasi ei ole Suomen matkustustiedotetta, tarkista mitä muut maat suosittelevat(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Yhteystietojen rekisteröinti ja kriisivalmius

Henkilötietojen ilmoittamiseen käytetään matkustusilmoitusta:

Matkustusilmoitus suomeksi(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Reseanmalan på svenska(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Palvelun kautta ulkomaille matkustavat tai muuttavat suomalaiset voivat antaa matka- ja yhteystietonsa ulkoministeriölle.

Ilmoittaja voi samalla antaa edustustolle luvan käyttää tietoja myös muiden kuin kriiseihin liittyvien tiedotteiden lähettämiseen.

 

Kriisin sattuessa

Suurlähetystö on laatinut valmiusohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa Tunisiassa asuvia ja oleskelevia Suomen kansalaisia varautumaan poikkeustilanteisiin sekä toimimaan niissä. Esimerkiksi suuronnettomuus, luonnonkatastrofi, poliittinen kriisi tai terrori-isku voi vaikuttaa äkillisestikin maan oloihin ja ihmisten turvallisuuteen.

Suurlähetystön valmiussuunnitelman laatiminen perustuu konsulipalvelulakiin ja ulkoministeriön yleiseen käytäntöön eikä tarkoita sitä, että suurlähetystö katsoisi poikkeus- tai kriisitilanteen olevan näköpiirissä.

Poikkeustilanteissa suurlähetystön päätehtävä on pikaisten ja tehokkaiden avustustoimien turvaamiseksi selvittää kriisitilanteen laatu ja laajuus, onko Suomen kansalaisia uhreina tai uhattuina, missä tällaisia suomalaisia oleskelee sekä mikä on heidän tuen ja avun tarpeensa.

Suomen kansalaiset ovat ensisijaisesti aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan, ja valmiussuunnitelman toimenpiteisiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Joint Emergency Plan for Nordic citizens in Tunisia