Koronavirustilanne Thaimaassa

Thaimaassa vallitsee maanlaajuinen poikkeustila. Thailand Pass -maahantulolupa- ja vakuutusvaatimuksesta on luovuttu 1.7. lähtien. Rokotettujen tulee esittää koronarokotustodistukset. Rokottamattomilta tai osittain rokotetuilta edellytetään todistus enintään 72 tuntia ennen matkaa otetusta negatiivisesta RT-PCR tai ATK-testituloksesta. Palvelut ovat auki ja maan sisäinen liikenne toimii. Kasvosuojaimen käyttö on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa etenkin ruuhkaisissa ja huonosti ilmastoiduissa paikoissa. Noudata turvavälejä.

Thaimaan viranomaiset ovat luopuneet 23.6.2022 lähtien maan provinssien luokitteluista eri ryhmiin rajoitustoimien perusteella. Kaikki maan 76 provinssia sekä Bangkokin alue kuuluvat siten rajoituksista lähtökohtaisesti vapaaseen vihreään kategoriaan. 

Matkustaminen korona-aikana sisältää kuitenkin tartunta- tai altistumisriskin. Matkailijoiden tulee noudattaa Thaimaan viranomaisten säännöksiä sairastuneiden ja altistuneiden hoitotoimista, mahdollisista karanteeniajoista ja -paikoista. Näihin säännöksiin eivät Suomen edustustot voi vaikuttaa. Suunnittele matkasi huolella myös näiden riskien osalta sekä selvitä tarkoin vakuutusehtosi.

Thaimaassa vallitsee vielä maanlaajuinen poikkeustila ainakin 31.7.2022 saakka. Koronatilanteen mahdollisesti heikentyessä ovat muutokset mahdollisia palveluissa ja liikkumisessa hyvin nopealla aikataululla. Seuraa tiedotusvälineitä ja viranomaisten tiedotuksia. Tee matkustusilmoitus osoitteessa www.matkustusilmoitus.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) .

Thaimaan koronavirustilanteesta löytyy tietoa muun muassa terveysministeriön verkkosivuilta, maan hallituksen tiedotteista sekä  COVID-19 –katsauksista.

Lisätietoa:

Maahantulosäännökset

Thaimaa on luopunut 1.7.2022 lähtien erillisestä koronarajoituksiin liittyneestä Thailand Pass -maahantulolupa- sekä vakuutusvaatimuksesta. Ilman kattavaa vakuutusta sairaustapauksissa voi hoito olla kuitenkin erittäin kallista. Huolehdi vakuutusturvasi kuntoon ennen matkaa.

Thaimaan tavanomaiset maahantulosäännökset viisumivapaudesta ja viisumivelvollisuudesta ovat voimassa.

Maahantuloa varten tarvittavat asiakirjat 1.7.2022 lukien passin ja mahdollisen viisumin ohella:

Täyden rokotussarjan (molemmat rokotuskerrat pois lukien tehosterokotukset) saaneet:

  • todistus koronarokotuksista (viimeisin rokotus otettu vähintään 14 päivää ennen matkaa)

Rokottamattomat tai osittain rokotetut:

  • todistus enintään 72 tuntia ennen matkaa otetusta negatiivisesta RT-PCR tai ATK-testituloksesta

Lue alaikäisten koronarokotus- ja testitodistusvaatimuksista lisätietoja-kohdasta.

Thaimaa on palauttanut 22.12.2020 käyttöön myös 30 päivän viisumivapauden turismitarkoituksiin tiettyjen maiden kansalaisille, ml. Suomen kansalaiset. Erityisturistiviisumijärjestelyn (Special Tourist Visa) voimassaoloaikaa on jatkettu 30.9.2022 saakka. 

Thaimaassa hyväksytyt koronarokotteet ja rokotustodistuksia koskevat ohjeet löytyvät lisätietoja-kohdasta.

Ole yhteydessä Thaimaan suurlähetystöön lähtömaassasi selvittääksesi, mitä asiakirjoja tarvitset matkustusta varten. Perehdy maahantulosäännöksiin ja Thaimaan viranmaisten ohjeisiin erittäin huolellisesti ja ota mukaasi paperikopiot kaikista kokoamistasi asiakirjoista. 

Lisätietoja:

Liikkuminen

Thaimaan sisällä matkailu on mahdollista. Koronatilanteen mahdollisesti heikentyessä voidaan liikkumista sekä pääsyä kuitenkin rajoittaa alueille/alueilta, joissa tartuntariski on suuri. Tarkista etukäteen matkakohteesi rajoitukset. Varaudu rokotustodistuksen esittämiseen ja terveysseulontoihin. Rajoituksia ja muutoksia niihin voidaan asettaa hyvin nopealla aikataululla.

Kaukoliikenteen bussit ja junat operoivat normaalisti.  Matkustajamääriä ja liikennöintivuoroja voidaan tarvittaessa rajoittaa.

Kasvosuojaimen käyttöä suositellaan liikennevälineissä ja muissa ruuhkaisissa paikoissa. Jos matkustat lentokoneella, tutustu lentoyhtiön COVID-ohjeisiin matkustajille.

Matkanjärjestäjät voivat asettaa rajoituksia kuljetettavien määrään tarvittaessa.

Terveys

Thaimaan terveydenhoidon kapasiteetti on vahva. Koronatilanteen heikentyminen voi kuitenkin ruuhkauttaa sairaaloita. 

Jos sairastut tai epäilet sairastuneesi koronavirukseen, soita Thaimaan koronavirus-palvelunumeroon 1422, ulkomailta soitettaessa +66 2 590 33 33 (keskuksen numero +66 2 590 30 00). Palvelua on tarjolla myös englanninkielellä. Palvelusta saat tietoa muun muassa COVID-19 –testejä ja –hoitoa antavista sairaaloista. Tietoa löytyy myös Thaimaan terveysministeriön verkkosivuilta. Hoito on ulkomaalaisille pääsääntöisesti maksullista.

Sairastuneiden ja altistuneiden matkailijoiden tulee noudattaa Thaimaan terveysviranomaisten ohjeistusta tarvittavista hoitotoimista sekä mahdollisista karanteeniajoista ja -paikoista. 

Sairastunut voidaan siirtää sairaalahoitoon, sairaalapalveluita tarjoavaan ns. hospiteliin, karanteenihotelliin tai kotikaranteeniin oireiden vakavuuden ja hoitavan tahon harkinnan mukaisesti. Toimenpiteistä päättää aina hoitava taho. Myös altistuneet voivat joutua karanteeniin, jonka pituus voi vaihdella. 

Kasvosuojaimen käyttö on Thaimaassa vapaaehtoista 23.6.2022 lähtien. Terveysviranomaiset suosittelevat kuitenkin kasvosuojaimen käyttöä mm. ruuhkaisissa ja huonosti ilmastoiduissa paikoissa, esim. julkisessa liikenteessä. Lisäksi kasvosuojaimen käyttöä suositellaan iäkkäille ja riskiryhmiin kuuluville henkilöille.

Rokotuksista

Thaimaassa asuvat ulkomaalaiset voivat tiedustella koronarokotteita terveystietonsa omaavista sairaaloista tai asuinmaakuntansa terveysviranomaisilta. Monet sairaalat tarjoavat koronarokotteita myös laajemmin massa asuville ulkomaalaisille riippumatta siitä, onko asiakkaalla hoitosuhdetta ao. sairaalaan.

Suomessa koronarokotusten järjestäminen ja antaminen on annettu kuntien vastuulle ja tehtäväksi.

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut suosituksen kunnille kotikunnattomien rokotusmahdollisuudesta.

Rokotusmahdollisuudesta on poissuljettu matkailijat ja lyhytaikaisesti maassa olevat. Näitä määritelmiä ei ole täsmennetty. Rokotuskunta arvioi kotikunnattoman edellytykset saada koronarokote Suomessa ja tekee lopullisen päätöksen rokotusoikeudesta.

Ennen mahdollista matkaa Suomeen, on hyvä olla yhteydessä oleskelukuntaan Suomessa, tiedustella rokotusmahdollisuutta sekä eri ikäryhmien rokotusjärjestystä.

Suomen suurlähetystöillä ei ole koronarokotteita saatavilla. Thaimaassa ja Suomessa rokotukset järjestetään niin oman maan kansalaisille kuin ulkomaalaisille kansallisten rokotussuunnitelmien ja –järjestysten mukaisesti.

Lisätietoja:

Palvelut

Palvelut ovat pääosin auki. Jotkut hotellit ovat vielä kiinni ja tarjonta avoinna olevien kesken vaihtelee maakunnittain. Myös joitain nähtävyyksiä on suljettu määräajaksi tai toistaiseksi. Tarkista etukäteen matkakohteesi aukioloajat.

Vaikka kasvosuojaimen käyttö on lähtökohtaisesti vapaaehtoista 23.6.2022 lähtien, saattavat jotkut palveluntarjoajat kuten kaupat, liikenneoperaattorit jne. edellyttää sen käyttöä toimitiloissaan. Käsihuuhteita on yleisesti saatavilla kaupoissa, ostoskeskuksissa ja ravintoissa.

Sanktiot rajoitusten rikkomisesta

Poikkeustilan aikana on noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. Sanktiot rajoitusten rikkomisesta ovat mahdollisia.

Muuta huomioitavaa

Pandemian aikana on ilmennyt tilanteita, joissa ulkomaalaisen pääsy esimerkiksi joihinkin pitkänmatkan busseihin tai yksittäisiin nähtävyyksiin tai palveluihin on saatettu evätä COVID-tilanteeseen vedoten. Mediassa on reagoitu kriittisesti tällaisiin tapauksiin.

Edustuston asiakaspalvelu

Edustuston asiakaspalvelu on avoinna ajanvarauksella. Asiakkaiden määrää edustuston vastaanottotilassa rajoitetaan toistaiseksi.

Lisätietoja:

Matkustusilmoitus

Muistutamme kaikkia matkailijoita ja maassa jo oleskelevia tekemään matkustusilmoituksen(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Jos olet jo tehnyt matkustusilmoituksen ja oleskelusi ulkomailla pitkittyy, on matkustusilmoituksen päättymispäivää syytä muuttaa. Näin saamme tiedon siitä, että olet edelleen maassa ja voimme lähettää sinulle sekä tiedotteita että kyselyitä. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muuttaa ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, tee uusi matkustusilmoitus.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected]