Brexit och medborgare – utan avtal

Om Storbritannien inte lyckas sätta avtalet i kraft kan övergångsperioden inte inledas.

Utträde utan avtal innebär att EU-rätten och alla internationella avtal som binder EU slutar gälla i Storbritannien från utträdesdagen och landet blir ett så kallat tredjeland, ett land utanför EU, utan några särskilda arrangemang.

Varje ministerium ansvarar för att förbereda ett brexit utan avtal inom sitt förvaltningsområde.

Till utrikesministeriet ansvarsområde hör bland annat att bevaka finländarnas intressen och rättigheter utomlands och att ordna konsulära tjänster.

Resor efter brexit utan avtal

Brittiska medborgares resor till Finland

Brittiska medborgare kan resa till EU-länder utan visum för kortare vistelser (90 dagar under en 180-dagars period). Lagstiftning som ger brittiska medborgare visumfrihet i Finland i det fall att Storbritannien lämnar EU utan avtal, träder i kraft omedelbart när EU:s lagstiftning inte längre tillämpas i Storbritannien.

Läs mer om resedokument som godtas i Finland.

Finska medborgares resor till Storbritannien

Ett giltigt pass gäller fortfarande som resehandling. Brexit utan avtal kan emellertid påverka hur länge passet måste vara i kraft efter resan.

Varje land ansvarar för sina egna inresebestämmelser. Den brittiska regeringen har meddelat att landet inte kommer att kräva visering av EU-medborgare som reser till Storbritannien för kortare perioder. Läs mer om Storbritanniens inresebestämmelser efter brexit.

Konsulära tjänster för finländare utomlands

Det hör till de finska ambassadernas och konsulatens uppgifter att informera, ge råd och hjälpa dem som behöver konsulära tjänster så att de kan hantera sitt ärende själva. Ambassaderna och konsulaten hjälper också finländare i nöd utomlands. Läs mer: https://um.fi/konsulipalvelut

Enligt direktivet om konsulärt skydd har EU-ländernas medborgare rätt till vissa konsulära tjänster vid andra EU-länders beskickningar i tredjeländer. En av dessa tjänster är att vid behov få en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document).

Om Storbritannien lämnar EU utan avtal kan EU-ländernas medborgare inte få konsulärt skydd av Storbritannien. Storbritannien har ett av EU:s mest omfattande nätverk av ambassader och i några länder är Storbritannien det enda EU-landet med konsulär representation (t.ex. Barbados, Papua Nya Guinea och Salomonöarna).

EU:s gemensamma beredskap i fråga om konsulära kriser påverkas i synnerhet i de länder där Storbritannien leder samarbetet. EU samarbetar emellertid med flera tredjeländer i konsulära krissituationer och vi kan utgå från att EU också i fortsättningen kan samarbeta med Storbritannien i konsulära krissituationer.

Finska medborgare i Storbritannien

Finlands ambassad i London följer noggrant förberedelserna i Storbritannien inför utträdet ur EU. Ambassaden bevakar finska medborgares ställning och rättigheter. Ambassaden har sammanställt svar på vanliga frågor och en lista med länkar med information som finländare i Storbritannien kan ha nytta av: https://finlandabroad.fi/web/gbr/vanliga-fragor-och-svar-om-brexit

Brittiska medborgare i Finland

Det är Migrationsverket som ansvarar för brittiska medborgares vistelserätt i Finland: https://migri.fi