Förfrågningar om ämbetsbevis och adressuppgifter

I Spanien finns det inget centralt befolkningsregistersystem, som gäller hela landet. Den personliga registreringen sker vid orterna. Myndigheterna ger inte ut personliga eller adressuppgifter hänvisande till den nuvarande lagstiftningen gällande personuppgiftskyddslagen.

Ämbetsbevis

Man kan beställa ämbetsbevis från civilregistern på internet från justitieministeriets (Länk till en annan webbplats.)hemsida med hjälp av familjebokens referensuppgifter. Spaniens registers internationella intyg heter "certificado plurilingüe". Uppgifterna (äktenskap, skillsmässa, barnen, osv.) som motsvarar det finska ämbetsbeviset antecknas i Spanien i den sk. Familjeboken (Libro de Familia). Intyg från befolkningsregistern kan beställas endast på grund av referensuppgifterna från familjeboken (utdraget och sidonummer). Det vill säga att myndigheterna kan bekräfta familjebokens uppgifter.

De utlänningar, som inte har registrerat sina uppgifter hos Spaniens civilregistermyndigheterna, t.ex. berörande ingående av äktenskap eller födsel av barn, har alltså ingen familjebok och kan inte beställa intyg.

Skriv ut informationen på brevmall (PDF, 106 Kb) (Öppnar nytt fönster)

Adressförfrågningar

I Spanien finns det inget centralt adressregistersystem, som gäller hela landet. Adresserna registreras huvudsakligen vid ortens stadshus på begäran av invånaren (empadronamiento). Myndigheterna ger inte ut personliga eller adressuppgifter hänvisande till den nuvarande lagstiftningen gällande personuppgiftskyddslagen.

På grund av detta finns det i praktiken ingen service till förfogan för adressförfrågningar i Spanien.