Edustuston tehtävät

Suurlähetystön tehtävänä on edistää Suomen suhteita Egyptiin sekä sivuakkreditointimaahan Sudaniin.

Suurlähetystö työskentelee osana Team Finland -verkostoa Suomen ja Egyptin välisten kaupallisten suhteiden kehittämiseksi, suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tukemiseksi ja Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistämiseksi.

Suurlähetystö tarjoaa myös palveluita alueella oleskeleville suomalaisille, valvoo Suomen kansalaisten etuja ja oikeuksia Egyptissä ja muissa toimialueensa maissa sekä auttaa hädänalaiseen asemaan joutuneita. Edustusto seuraa Egyptin ja Sudanin turvallisuustilannetta yhteistyössä Pohjoismaiden – ja muiden EU-maiden kanssa.

Egyptin ja Suomen välinen kehitysyhteistyö nähdään osana Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueellista kehitysyhteistyötä. Alueellinen tuki kanavoidaan pääasiassa kansainvälisten rahoituslaitosten ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Edustustosta käsin tuetaan paikallisen yhteistyön määrärahan avulla Egyptin kansalaisyhteiskuntaa ja sen kautta ihmisoikeuksia ja naisten asemaa maassa.

Lisäksi suurlähetystö viestii Suomen maakuvasta ja edistää Egyptin ja Suomen kansalaisten, elinkeinoelämän sekä instituutioiden välistä verkottumista.