Markkinamahdollisuudet

Suomen vienti Tanskaan on ollut noususuuntaista viime vuosien aikana. Suomen kokonaisvienti Tanskaan vuonna 2022 oli yhteensä 2610 miljoonaa euroa (2216 miljoonaa euroa vuonna 2021). Tanska on Suomen 14. suurin vientimaa.  

Koostamme kerran vuodessa yleiskatsauksen Tanskan markkinatilanteesta.

Maa-analyysi: Tanskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Edustuston raportit (Country Outlook)