Lapsikaappaus

Kansainvälisestä lapsikaappauksesta on yleensä kyse silloin, kun pysyvästi Suomessa asunut alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta ulkomaille tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen.

Jos lapsi on viety Haagin kansainväliseen lapsikaappaussopimukseen kuulumattomaan valtioon(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), ulkoministeriö avustaa kaappauksen selvittämisessä.

Edustusto voi

  • pyrkiä edistämään lapsen vapaaehtoista palauttamista ja sovinnollisen ratkaisun aikaansaamista

  • avustaa lapsen olinpaikan ja hänen olosuhteidensa selvittämisessä, avustaa oikeusavun saamisessa

  • avustaa yleisluontoisten tietojen hankkimisessa asianomaisen valtion lainsäädännöstä

  • avustaa asianosaisten välisessä yhteydenpidossa

  • välittää lapsen palauttamista koskevia tietoja ja asiakirjoja viranomaisille ja lapsen palauttamista pyytäneelle

  • avustaa lapsen kotiuttamisen järjestämisessä