Suurlähetystö etsii harjoittelijaa

Suurlähetystö etsii harjoittelijaa

Etsimme harjoittelijaa tammikuusta 2022 alkaen kolmeksi kuukaudeksi. Viimeinen hakupäivä on 22.11.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluvat mediaseuranta, viestintätehtävät erityisesti sosiaalisessa mediassa, avustaminen raportoinnissa, erilaisiin seminaareihin osallistuminen ja niistä raportointi, suurlähetystön omien tilaisuuksien järjestämisessä sekä konsulipalveluissa ja muissa asiakaspalvelutehtävissä avustaminen.


Tehtävässä edellytetään kotimaisten kielten lisäksi saksan ja englannin kielen taitoa, ranskan taito on eduksi. Harjoittelijan tulee olla oma-aloitteinen, esiintymiskykyinen ja huolellinen. Tehtävässä tarvitaan lisäksi sosiaalisen median alustojen tuntemusta.

Vuonna 2022 bruttopalkka harjoittelijan tehtävästä on 1283 eur/kk.
Kysymykseen tulee myös suoraan harjoittelijalle maksettava apuraha, joka on noin 1000 euroa/ kk.
Kolmen kuukauden pituinen harjoittelu edellyttää jommankumman seuraavista rahoitusmuodoista:
- työnantajalle maksettavan yliopiston harjoittelutuen (vähintään 1680 euroa/harjoittelu)
tai
- suoraan opiskelijalle maksettavan apuraha- tai stipendirahoituksen tarvittaessa useista lähteistä (vähintään noin 2000 euroa/harjoittelu).

Päätös rahoitustuesta tulee liittää joko hakemukseen tai toimitetaan heti kun päätös tehty.

Hakuilmoitus on julkaistu Jobteaser- ja Valojobs-palveluissa.