Anmälan om barns födelse till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

För att ett barns födelse ska kunna antecknas i befolkningsdatasystemet i Finland måste barnets födelseattest sändas i original till (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Den ursprungliga födelseattesten måste legaliseras eller förses med apostille  och om det är utfärdat på ett annat språk än finska, svenska eller engelska måste det göras en officiell översättning till något av dessa språk. Apostille (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)är en auktoriserad stämpel på ett dokument som intygar att en signatur är äkta.

Om översättningen är görs utomlands måste också den legaliseras. En översättning av en auktoriserad översättare (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)i Finland duger som sådan.

En födelseattest som utfärdas i ett EU-land behöver inte apostille och handlingen behöver inte översättas om det bifogats ett flerspråkigt standardformulär.

Barn som föds i USA

En finsk medborgare som är född i USA måste registreras i det finska befolkningsregistret(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) genom att lämna in följande dokument:

Du kan sända dokumenten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller till beskickningen. Om du vill sända documenten till beskickningen, vänligen bifoga en certifierad check eller moneyorder addresserade till beskickningen (Embassy of Finland in Washington DC,  Consulate General of Finland in New York eller Consulate General of Finland in Los Angeles) med dokumenten.

För vidarebefodrande av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata uppbärs en serviceavgift.

Barn som föds utom äktenskap med finsk mamma

Om ett barn föds utom äktenskap ska faderskapet först fastställas, efter vilket faderskapet kan registreras i det finska befolkningsdatasystemet, d.v.s. för barnet kan antecknas en fader i Finland.

Med dylikt beslut avses t.ex. beslut av domstol eller annan delstatsmyndighet samt bekräftande eller registrering av rättslig handling. Amerikansk födelseattest kan inte betraktas som faderskapsbekräftelse.

Amerikanskt faderskapsbeslut ska vara legaliserat med apostille-intyg och ska bifogas registreringen av födelsen. Se instruktionerna för anskaffande av Apostille-intyg. Myndigheten som ger beslut om faderskap varierar delstatsvis.