Finlands ambassad, Washington

Kundservice

Ansöka om pass, notarietjänster och medborgarskapsanmälan:

Tidsbeställning görs här (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)   

 Gällande andra tjänster ber vi dig att skicka oss en förfrågan per e-post.                                                   

Email: passi.was( at )formin.fi

Telefonservice: +1 202 298 5800, måndag och onsdag kl. 13.00–15.00.

Vi ska publicera eventuella ändringar på våra sociala mediakanaler eller vår webbplats finlandabroad.fi/usa.

Helgdagar, när ambassaden är stängd (Öppnar nytt fönster)

Tjänstetid

mån-fre 9.00-12.00 och 13.00-16.15

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Telefonväxel

 • +1 202 298 5800

Fax

 • +1 202 298 6030

Besöksadress, postadress

Embassy of Finland
3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA

Läge på kartan

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393030
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ledning

Mikko Hautala
Ambassadör
CV
Jani Raappana
Ställföreträdande beskickningschef
Minister
Tarja Aarnio
Ambassadörens assistent
 • +1 202 298 5802
Tarja Thatcher
Socialsekreterare
 • +1 202 298 5819
Lotta Suomi
Assistent
 • +1 202 298 5804

Det politiska teamet

Sirpa Nyberg
Ministerråd
Teamledare
Bilaterala relationer, Transatlantiska relationer och Supermaktförhollanden mellan Finland och USA
 • +1 202 298 5813
Maria Kauko
Utrikessekreterare
USA:s inrikespolitik, Asien, Mellanöstern, mänskliga rättigheter
 • +1 202 413 7925
Niina Nykänen
Ambassadråd
USA:s utrikes- och säkerhetspolitik, vapenkontrol
Mari Eteläpää
Försvarsråd
Jonna Plante
Team assistent
 • +1 202 298 5832

Försvarsattachéns byrå

Petteri Seppälä
Försvarsattaché
Överste
Jussi Jämsén
Biträdande försvarsattaché
Kommendör
Harri Korhonen
Biträdande försvarsattaché
Ingenjörsöverstelöjtnant Ombudsman för förvarsmaterialssamarbete
Liisa Rutanen
Assistent
Ville Tarssanen
Översergeant - Medhjälpare

Team Finland -teamet

Antti Niemelä
Ministerråd
Teamledare
Handel, teknologi, ekonomi
 • +1 202 298 5830
Heli Hyypiä
Ambassadråd
Klimat, grön ekonomi, arktis
 • +1 202 298 5814
Samuli Kaijomaa
Oskar Kass
TF-expert, Utvecklingsfinansiering
Ilkka Turunen
TKF-expert, Utbildning och vetenskap
 • +1 202 368 0695
Christopher Burk
Rådgivare
Energi, kretsloppsekonomin, data
Eveliina Sterling
Team assistant
 • +1 202 298 5845

Business Finland

Ulla Lainio
Commercial Counselor Främjande av export
Megan Williams
Adviser (Invest in Finland) Investeringar

Teamet för Finlandsbilden

Pasi Rajala
Pressråd, Teamledare
 • +1 202 298 5820
Suvi Järvelä-Hagström
Kulturråd, Teamledare Kultur, arbete med Finlandsbilden
Katri Källbacka
Administrativ attaché
Projekt för Finlandsbilden, kommunikationsuppgifter
Taru Inkinen
Kommunikationskoordinator Kommunikationsuppgifter, projekt för Finlandsbilden
Maria Gluschkoff
Assistent, Finlandsbilden

Administrativt team

Kirsi-Marja Sivén
Teamledare
Administrationsansvarig
 • +1 202 298 5827
Päivi Korhonen
Teamledare
Chef för Ekonomiadministration
Mika Kaikkonen
Informationsförvaltningsansvarig
Susanna Kangas
Administrationshandläggare Konsulära uppgifter
Pauliina Ketola
Administrationshandläggare
Lotta Riikonen
Administrationshandläggare
Ekonomiadministraion
Aija Tuhkanen
Administrationshandläggare
Ekonomiadministration
Eetu Höglund

Stödtjänst-teamet

Ismo Olkkola
Disponent Teamledare
Jukka Korhonen
Ansvarig för expeditionstjänster
Antti Tuhkanen
Ansvarig för expeditionstjänster
Raimo Hautasaari
Gårdskarl-trädgårdsmästare
Alexander Dela Cruz
chaufför, fastighetstjänster

Tjänstebostads personal

Tuija Laukkonen
Köksmästare
Marisa Villanueva
Hushållersföreståndare
Minda Vitalicio
Hovmästare

Praktikanter

Praktikanter

Verksamhetsområde