Finlands ambassad, Washington

Kundservice

Begränsad kundservice endast med tidsbeställning.                

Tidsbeställning görs här Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster)                                                       

Email: passi.was( at )formin.fi

Telefonservice: +1 202 298 5800, måndag och onsdag kl. 13.00–15.00.

Vi ska publicera eventuella ändringar på våra sociala mediakanaler eller vår webbplats finlandabroad.fi/usa.

Helgdagar, när ambassaden är stängd(Öppnar nytt fönster)

Öppettider

mån-fre 9.00-12.00 och 13.00-16.15

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Telefonväxel

 • +1 202 298 5800

Fax

 • +1 202 298 6030

Besöksadress, postadress

Embassy of Finland
3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA

Lägeskarta

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393030
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Personal

Ambassadörens kontor

Mikko Hautala
Beskickningschef
Ambassadör
CV
Tarja Aarnio
Ambassadörens assistent
 • +1 202 298 5802
Tarja Thatcher
Socialsekreterare
 • +1 202 298 5819

Ministers byrå

Jani Raappana
Ställföreträdande beskickningschef
Minister
Lotta Suomi
Assistent
 • +1 202 298 5804

Politiska teamet

Sirpa Nyberg
Ministerråd
Teamledare
Bilaterala relationer mellan Finland och USA, Transatlantiska relationer och Supermaktförhollanden
 • +1 202 298 5813
Maria Kauko
Första sekreterare
USA:s inrikespolitik, Asien, Mellanöstern, mänskliga rättigheter
 • +1 202 413 7925
Niina Nykänen
Ambassadråd
USA:s utrikes- och säkerhetspolitik, vapenkontroll
Jonna Plante
Teamassistent
 • +1 202 298 5832

Försvarspolitik

Mari Eteläpää
Försvarsråd Försvarspolitik och -samarbete

Försvarsattachéns byrå

Petteri Seppälä
Försvarsattaché
Överste
Jussi Jämsén
Biträdande försvarsattaché
Kommendör
Harri Korhonen
Biträdande försvarsattaché
Ingenjörsöverstelöjtnant Ombudsman för förvarsmaterialssamarbete
Liisa Rutanen
Assistent
Ville Tarssanen
Översergeant

Team Finland -teamet

Antti Niemelä
Ministerråd
Teamledare
Handel, teknologi, ekonomi
 • +1 202 298 5830
Heli Hyypiä
Ambassadråd
Klimat, grön ekonomi, arktis
 • +1 202 298 5814
Oskar Kass
Specialist
TF-expert Utvecklingsfinansiering
 • +358 295 351 943
Ilkka Turunen
Specialsakkunnig
TF-expert Utbildning och vetenskap
 • +1 202 368 0695
Christopher Burk
Rådgivare
Energi, kretsloppsekonomin, data
Eveliina Sterling
Teamassistant
 • +1 202 298 5845

Business Finland

Ulla Lainio
Commercial Counsellor
Främjande av export
Megan Williams
Advisor (Invest in Finland)
Investningar

Team för Landets PR

Helena Liikanen-Renger
Pressråd Teamledare Kommunikation Medierelationer
 • +1 202 298 5820
Suvi Järvelä-Hagström
Kulturråd Teamledare Kultur, branding av landet
Katri Källbacka
Administrativ attaché
Projekt -bild ava landet, kommunikationsuppgifter
Taru Inkinen
Kommunikationskoordinator Kommunikationsuppgifter, projekt -bild av landet
Maria Gluschkoff
Bild av landet -assistent

Administrativt team

Kirsi-Marja Sivén
Teamledare
administrativa tjänster
 • +1 202 298 5827
Päivi Korhonen
Teamledare Chef för administrationens ekonomistyrning
Mika Kaikkonen
Administrationsansvarig
Informationsadminstration och konsulära tjänster
Susanna Kangas
Administrationshandläggare Konsulära uppgifter
Pauliina Ketola
Administrationshandläggare
Lotta Riikonen
Administrationshandläggare
ekonomiförvaltningsärenden
Aija Tuhkanen
Administrationshandläggare
ekonomiförvaltningsärenden

Stödtjänst-teamet

Ismo Olkkola
Disponent Teamledare
Jukka Korhonen
Vaktmästare
Antti Tuhkanen
Kontorchef
Raimo Hautasaari
Gårdskarl-trädgårdsmästare
Alexander Dela Cruz
chaufför
Underhållsuppgifter

Tjänstebostads personal

Tuija Laukkonen
Köksmästare
Marisa Villanueva
Hushållerska
Minda Vitalicio
Hovmästare

Praktikanter

Praktikanter

Verksamhetsområde