Finlands ambassad, Washington

Verksamhetsområde

Amerikanska Samoa, Förenta staterna

Öppettider

mån-fre 9.00-12.00 och 13.00-16.15

Kundservice

Kundservice endast med tidsbeställning.                   

Tidsbeställning görs här                                                        

Email: passi.was( at )formin.fi

Telefonservice: +1 202 298 5800, måndag och onsdag kl. 13.00–15.00.

Vi ska publicera eventuella ändringar på våra sociala mediakanaler eller vår webbplats finlandabroad.fi/usa.

Helgdagar, när ambassaden är stängd

Telefonväxel

 • +1 202 298 5800

Fax

 • +1 202 298 6030

Jour

När ambassaden inte har öppet kan du i nödfall kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 eller e-post [email protected]

Besöksadress, postadress

Embassy of Finland
3301 Massachusetts Avenue NW
WASHINGTON, D.C., 20008
UNITED STATES OF AMERICA

E-fakturor

EDI-kod: 0037024597393030
Operator: OpusCapita Solutions Oy (E204503)

Ambassadörs byrå

Ambassadörs byrå
Mikko Hautala
Beskickningschef
CV
Tarja Aarnio
Avdelningssekreterare
Beskickningschefens sekreterare
 • +1 202 298 5802
Tarja Thatcher
Ledningsassistent
 • +1 202 298 5819

Ministers byrå

Ministers byrå
Jani Raappana
Ställföreträdande beskickningschef
Lotta Suomi
Assistent
sekreterare
 • +1 202 298 5804

Politiska enheten

Politiska enheten
Sirpa Nyberg
Teamledare, politiska frågor
 • +1 202 298 5813
Maria Kauko
Ansvarig tjänsteman
politiska frågor
 • +1 202 413 7925
Niina Nykänen
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman, Politiska frågor
Jonna Plante
Assistent
 • +1 202 298 5832

Enheten för försvarspolitik

Enheten för försvarspolitik
Mari Eteläpää
Specialsakkunnig

Enheten för externa ekonomiska relationer

Enheten för externa ekonomiska relationer
Antti Niemelä
Teamledare, Ekonomisk politik och handelspolitik
 • +1 202 298 5830
Heli Hyypiä
Ansvarig tjänsteman
 • +1 202 298 5814
Christopher Burk
Rådgivare
Eveliina Sterling
Assistent
ekonomiska frågor, handelspolitik
 • +1 202 298 5845

Enheten för press och kultur

Enheten för press och kultur
Helena Liikanen-Renger
 • +1 202 298 5820
Suvi Järvelä-Hagström
Utrikessekreterare
Ansvarig tjänsteman
kulturfrågor
Katri Källbacka
Administrativ attaché
Samordnare
kommunikation
Maria Gluschkoff
Assistent

Enheten för konsulära och administrativa frågor

Enheten för konsulära och administrativa frågor
Kirsi-Marja Sivén
Administrativ attaché
Teamledare
administrativa tjänster
 • +1 202 298 5827
Päivi Korhonen
Administrativ utrikessekreterare
Teamledare
ekonomiadministration
ekonomiförvaltningsärenden
Mika Kaikkonen
Administrationsansvarig
Susanna Kangas
Assistent, konsulärtjänster
Pauliina Ketola
Assistent
Lotta Riikonen
Administrationshandläggare
ekonomiförvaltningsärenden
Aija Tuhkanen
Administrationshandläggare
ekonomiförvaltningsärenden
Ismo Olkkola
Expeditionsvakt
Ansvarig för fastighets- och expeditionstjänster
Jukka Korhonen
Expeditionstjänster
Antti Tuhkanen
Expeditionstjänster
Alexander Dela Cruz
Fastighetstjänster

Försvarsattachéns byrå

Försvarsattachéns byrå
Petteri Seppälä
Försvarsattaché
Jussi Jämsén
Biträdande försvarsattaché
Harri Korhonen
Biträdande försvarsattaché
Liisa Rutanen
Assistent
Ville Tarssanen
Säkerhetsexpert

Tjänstebostads personal

Ttjänstebostads personal
Hannu Hakkinen
Servicepersonal
gårdskarl, trädgårdsmästare
Tuija Laukkonen
chef, kock
Marisa Villanueva
Närings- och hushållspersonal
hushållsföreståndare
Minda Vitalicio
Närings- och hushållsansvarig

Team Finland

Oskar Kass
 • +358 295 351 943
Ilkka Turunen
Specialsakkunnig
högskole- och vetenskapspolitik
 • +1 202 368 0695

Business Finland

Praktikanter

Praktikanter