Bilagor till passansökan

  • För att styrka din identitet behöver du ditt gamla pass eller ett identitetskort utfärdat av polisen.
  • 1 passfoto, högst sex (6) månader gammalt. Fotot kan vara svartvitt eller i färg.
  • 18–30-åriga män: militärpass, civiltjänstgöringsintyg eller uppbådsintyg.Om dessa saknas kontrolleras skyldigheten att försvara landet hos myndigheterna. Om militär- eller civiltjänstgöringen inte är genomförd kan passet utfärdas högst till utgången av det år då personen fyller 28 år.
  • Särskilt medborgarskapsintyg kan krävas av personer som är fast bosatta utomlands.

Bekanta dig med anvisningar för passfoto(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) i Polisens webbplats.

Bevis på finskt medborgarskap i Förenta staterna

Nationalitet

Finlands befolkningsdatasystem(Länk till en annan webbplats.): Kontrollera via myndigheten för Digitalisering of Befolkningsdata serviceställen att dina uppgifter gällande nationalitet är korrekta

Ta med dig

Finsk medborgare

Finskt medborgarskap antecknat

Visum för USA, permanent uppehållstillstånd för USA, annan status i USA (t.ex. ESTA)

Dubbelt medborgarskap (i Finland och USA)

Finskt medborgarskap antecknat och medborgarskap i USA registrerat

Inga tilläggsutredningar

Finsk och amerikansk dubbelmedborgare

Finskt medborgarskap antecknat, amerikanskt medborgarskap erhållet efter 1.6.2003, men medborgarskapet i USA finns inte registrerat i det finska befolkningsdatasystemet

Apostille (Öppnar nytt fönster)-bestyrkt intyg över medborgarskap i USA ELLER intyg över amerikanskt medborgarskap i original samt amerikanskt pass.

Finsk och amerikansk dubbelmedborgare

Finskt medborgarskap antecknat, amerikanskt medborgarskap erhållet i samband med födseln, men medborgarskapet i USA finns inte registrerat i det finska befolkningsdatasystemet

Apostille (Öppnar nytt fönster)-bestyrkt amerikansk födelseattest ELLER amerikansk födelseattest och amerikanskt pass

Finsk och amerikansk dubbelmedborgare

Finskt medborgarskap erhållet genom anmälningsförfarande efter 1.6.2003 genom beslut av det finska migrationsverket (MIGRI(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster))

Inga tilläggsutredningar

 

Avhämtning och skickande av pass och identitetskort

Avhämtande av pass och identitetskort: Du, eller av dig befullmäktigad person, kan avhämta passet/identitetskortet från den representation där ansökan har lämnats in. Du kan även överenskomma om en annan utländsk representation för leveransen.

Skickande av pass och identitetskort: Hämta med dig ett kuvert som är färdigt frankerat och som du anser säkert, ifall du vill att passet/identitetskortet skickas åt dig per post inom USA. Det lönar sig att spara spårningskoden eftersom representationen inte kan ta ansvaret för brevförsändelsen och inte sparar någon kopia av det skickade kuvertet eller spårningsnumret. Anteckna dina egna uppgifter både i punkten för mottagare och avsändare på kuvertförsändelsens handlingar. På grund av många beställningar kan leveranstiden för identitetskort vara längre än för ett pass.