Prislista

Betalningen sker med US dollars:

  • New York: Debit/kredit kort
  • Washington: Debit/kredit kort
  • Los Angeles: Debit/kredit kort

Service anhållandena via post, enbart med money order eller certifierad check.

Om du vill ha dokumenten skickade tillbaka till dig, vänligen sänd ett betalt, själv addresserat kuvert (FedEx/DHL/UPS).

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (USD)

Pass

140 165 USD

Snabbpass

160 190 USD

Tillfälligt pass

175 205 USD

Laissez Passer resedokument

140 165 USD

Emergency Travel Document ETD

140 165 USD

Tillfälligt främlingspass

45 55 USD

Identitetskort

90 105 USD

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 70 USD

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 35 USD