Intyg över att person lever

Intyg över att en person lever kan utfärdas på grundval av en utredning som framlagts till exempel för lyftande av pension eller för en bouppteckning som ska hållas i Finland. Personen som man ska utfärda intyg över att lever, bör personligen komma till beskickningen.

 

Levnadsintyg

Det lokala levnadsintyget "affidavit (Öppnar nytt fönster)" kan du få från amerikansk officiell notarie.

Ifall den part som begär levnadsintyg kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet.

Intyget är enligt serviceprislistan avgiftsbelagd notaries tjänst och för detta ska du reservera tid för personligt besök vid beskickningen eller hos honorärkonsuln.