Styrkandet av underskrifter vid beskickningar

Vid beskickningarna kan man bestyrka underskrifter för enskilda finska medborgare eller för utlänningar som bor permanent i Finland om berörda person är känd eller om denna vederbörligen bevisar sin identitet.

Såvida inte berörda person skriver sitt namn vid beskickningen, bör denne personligen erkänna detta som sin egna.

Styrkande av riktigheten hos en underskrift i USA

Underskriftens riktighet kan även styrkas av offentlig notarie.

Ifall den part som begär om styrkande kräver att detta ska göras av den finska representationen, måste du personligen hämta detta från beskickningen eller honorärkonsulatet.

Intyget är enligt serviceprislistan avgiftsbelagd notaries tjänst och för detta ska du reservera tid för personligt besök vid beskickningen eller hos honorärkonsuln.(Öppnar nytt fönster)