Ambassadens uppgifter

Ambassaden till din tjänst

Den finländska ambassaden i Tokyo är Finlands officiella representant i Japan. Ambassaden fungerar som en länk mellan Finland och Japan och strävar till att främja relationen mellan länderna på ett omfattande sätt. Ambassaden leds av ambassadören Pekka Orpana. Utöver Japan omfattar ambassadens ansvar även Mikronesien, Palau och Marshallöarna. 

Politiska och ekonomiska uppgifter utgör traditionellt grunden för ambassadens verksamhet. Dessa uppgifter inkluderar förhandlingar, etablerandet av nätverk mellan relevanta aktörer i Japan, uppföljning av politisk och ekonomisk utveckling samt rapportering till den finländska staten och relevanta ministerier. Ambassaden ansvarar även för organiserandet av officiella statsbesök. 

Ambassaden betjänar kunder i pass- och visumärenden, erbjuder olika notarietjänster samt assisterar finländska medborgare bosatta i Japan i olika krissituationer. Finlands honorärkonsulat i Japan är belägna i Hokkaido, Nagoya, Kita-Kyushu samt Osaka.

Ambassadens press- och kultursektion främjar Finlandsbilden i Japan genom kommunikation och kultur. Kommunikationsteamet svarar på förfrågningar, tar hand om pressarrangemang vid statsbesök, organiserar mediebesök till Finland samt stöder utvecklingen av kulturella förbindelser mellan Finland och Japan. 

Team Finland betjänar finländska företag i Japan. Teamet består av ambassaden, Business Finland, den finländska handelskammaren i Japan (FCCJ) samt Finlands institut i Japan. Alla Team Finland-aktörer är verksamma inom ambassadområdet.