Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 9 800 JPY

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 900 JPY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 300 JPY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 63 700 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 57 500 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 78 400 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 60 000 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 68 600 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 50 200 JPY

Uppehållstillstånd för studier

450 55 100 JPY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 42 900 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 33 100 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 29 400 JPY