Prislista

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 9 400 JPY

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 700 JPY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 100 JPY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 61 200 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 55 300 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 75 400 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 57 700 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 65 900 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 48 300 JPY

Uppehållstillstånd för studier

450 53 000 JPY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 41 200 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 31 800 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 28 300 JPY