Översättning av handlingar

Finländska myndigheter kan kräva att en handling som utfärdats på ett främmande språk ska översättas till finska eller svenska. Att göra översättningar hör inte till utrikesministeriets eller beskickningarnas uppgifter.

Utbildningsstyrelsen upprätthåller ett register över autoriserade translatorer i Finland(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Kontaktuppgifter till översättare fås av Finlands översättar- och tolkförbund(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om andra länders officiella translatorer får du mera information av ifrågavarande lands myndigheter.

Om det har gjorts en översättning utomlands av en utländsk handling, kan finländska myndigheter också kräva att översättningen är vederbörligen legaliserad.

Asiakirjojen käännättäminen Japanissa

Japaninkieliset asiakirjat, jotka aiot esittää Suomen viranomaisille, tulee käännättää suomen, ruotsin tai englannin kielelle. Japanissa ei ole Suomen viranomaisten hyväksymiä virallisia kielenkääntäjiä, joten käännösten pitää olla julkisen notaarin oikeaksi todistamia ja niihin tulee hakea Apostille. Käännöstoimistot hoitavat tämän palvelun pyydettäessä. Viranomaiset eivät hyväksi asiakkaan itse tekemiä käännöksiä. 

Käännöstoimistoja