Japan: resedokument till Finland

(gäller tills vidare)

Viseringsfrihet

  • Viseringsfrihet till Schengenområdet och Finland

Resedokument accepterade av Finland

  • Vanligt pass
  • Diplomatpass
  • Tjänstepass (Official duty passport) 
  • Travel document for return to Japan /Recognized for exit or transit to return to Japan
  • Resehandling för flyktingar (1951 Geneve konvention)
  • Sjömanspass / Seaman's book (tjänstgöring)