Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 17 100 JPY

Snabbpass

160 19 600 JPY

Tillfälligt pass

175 21 400 JPY

Identitetskort

90 11 000 JPY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 7 100 JPY

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 9 800 JPY

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 4 900 JPY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 300 JPY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 63 700 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 57 500 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 78 400 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 60 000 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 68 600 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 50 200 JPY

Uppehållstillstånd för studier

450 55 100 JPY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 42 900 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 33 100 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 29 400 JPY

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 24 500 JPY

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 18 400 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 12 200 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 9 800 JPY

Befrielsenansökan

520 63 700 JPY

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 12 200 JPY

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 3 700 JPY

Offentligt köpvittne

160 19 600 JPY

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 4 900 JPY