Prislista

Pass och identitetskort

Tjänst Pris (€) Pris (JPY)

Pass

140 18 000 JPY

Snabbpass

160 20 600 JPY

Tillfälligt pass

175 22 500 JPY

Laissez Passer resedokument

140 18 000 JPY

Emergency Travel Document ETD

140 18 000 JPY

Tillfälligt främlingspass

45 5 800 JPY

Identitetskort

90 11 600 JPY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 7 500 JPY

Begäran om upplåsning av identitetskort

30 3 900 JPY

Inresetillstånd

Tjänst Pris (€) Pris (JPY)

Schengenvisum

80 10 300 JPY

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 200 JPY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 500 JPY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 JPY

Omprövningsbegäran

170 21 900 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 67 000 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 60 500 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

690 88 800 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 63 100 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

610 78 500 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 52 800 JPY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 61 800 JPY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

350 45 100 JPY

Första uppehållstillstånd för företagare

690 88 800 JPY

Första uppehållstillstånd för företagare, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 63 100 JPY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft

610 78 500 JPY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 3–6 månader, ingen prövning av tillgången på arbetskraft, elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

410 52 800 JPY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut)

690 88 800 JPY

Första tillstånd för säsongsarbete för en period på 6–9 månader (förutsätter delbeslut), elektronisk ansökan

e-tjänst(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

490 63 100 JPY

Uppehållstillstånd för studier

450 57 900 JPY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 45 100 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 34 800 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 30 900 JPY

Medborgarskap

Tjänst Pris (€) Pris (JPY)

Medborgarskapsanmälan

200 25 800 JPY

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 19 300 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 12 900 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 10 300 JPY

Befrielsenansökan

590 76 000 JPY

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 12 900 JPY

Notarietjänster och annat

Tjänst Pris (€) Pris (JPY)

Intyg av notarius publicus

30 3 900 JPY

Offentligt köpvittne

160 20 600 JPY

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 200 JPY

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 3 900 JPY