Prislista

Pass och identitetskort

Pass

140 17 600 JPY

Snabbpass

160 20 200 JPY

Tillfälligt pass

175 22 000 JPY

Laissez Passer resedokument

140 17 600 JPY

Identitetskort

90 11 300 JPY

Identitetskort, vid samtidigt utfärdande av pass

58 7 300 JPY

Inresetillstånd

Schengenvisum

80 10 100 JPY

Schengenvisum för sökanden 6–11 år

40 5 000 JPY

Schengenvisum för medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kap Verde, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Ukraina och Vitryssland. Vidare information: avtal om viseringslättnader

35 4 400 JPY

Schengenvisum för barn under sex år, EU-medborgarnas familjemedlemmar samt skolelever, studerande, forskarstuderande och medföljande lärare som reser i studie- eller utbildningssyfte. Vidare information: viseringskodex, artikel 16.4

0 0 JPY

Omprövningsbegäran

170 21 400 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband)

520 65 500 JPY

Uppehållstillstånd (inkl. familjeband), elektronisk ansökan

470 59 200 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare

640 80 600 JPY

Första uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, elektronisk ansökan

490 61 700 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning)

560 70 600 JPY

Första uppehållstillstånd, ingen prövning av tillgången på arbetskraft (annat arbete, specialister, forskare, idrott eller träning), elektronisk ansökan

410 51 700 JPY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare

480 60 500 JPY

Första uppehållstillstånd för företagare, uppstartsföretagare, webbansökan

e-tjänst

350 44 100 JPY

Uppehållstillstånd för studier

450 56 700 JPY

Uppehållstillstånd för studier, elektronisk ansökan

350 44 100 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig (under 18 år)

270 34 000 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig (under 18 år), elektronisk ansökan

240 30 200 JPY

Medborgarskap

Medborgarskapsanmälan

200 25 200 JPY

Medborgarskapsanmälan, elektronisk ansökan

150 18 900 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är minderårig

100 12 600 JPY

Uppehållstillstånd, sökanden är mindreårig, elektronisk ansökan

80 10 100 JPY

Befrielsenansökan

520 65 500 JPY

Förfrågan som gäller bestämmande av medborgarskapstatus

100 12 600 JPY

Notarietjänster och annat

Intyg av notarius publicus

30 3 800 JPY

Offentligt köpvittne

160 20 200 JPY

Förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd

40 5 000 JPY

Förmedling av uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata

30 3 800 JPY