Piiriliiklus Eesti ja Soome vahel

Piiriliiklus Eesti ja Soome vahel

Tutvu Soome ja Eesti piiriliiklust puudutavate juhenditega. Alates 26.07.2021 ei rakenda Soome EL-i ja Schengeni riikide suhtes enam piirikontrolli. See tähendab, et Soome saab siseneda vabalt.

Piiriületus Eestist Soome

Eestist Soome saab tulla piiranguteta. Järgida tuleb siiski nakkushaiguste seadusest lähtuvaid tervisekaitsemeetmeid ja terviseametnike juhiseid.

Kui inimene saabub Soome kõrge nakkusriskiga riigist (nt Eestist) ning ta on sündinud 2005. aastal või varem, ta peab riiki saabudes osalema terviseturvalisuse meetmetes.

Soome saabuva isiku käest võidakse küsida tõendit negatiivsest testitulemusest, läbipõetud koroonahaigusest ja/või vaktsiinidest. EL-i kodanikud võivad riiki saabudes esitada EL-i koroonatõendit.

Kui inimesel on riskiriigist saabudes tõend täisvaktsineeritusest ja viimasest annusest on möödunud vähemalt 7 päeva või tõend vähem kui kuus kuud tagasi läbipõetud, laboratoorse testiga kinnitatud koroonahaigusest, ta ei pea tegema koroonatesti.

Kui inimesel on riskiriigist saabudes tõend negatiivsest koroonatestitulemusest, mis on vähem kui 72 tundi vana VÕI tõend esimesest vaktsiiniannusest kahest ning annuse saamisest on möödas vähemalt 14 päeva, ta peab tegema koroonatesti 3–5 päeva (72–120 h) möödudes Soome saabumisest.

Juhul kui inimesel pole riskiriigist saabudes ühtegi ülal toodud tõenditest, ta peab tegema koroonatesti nii piiriületusel kui ka 3–5 päeva möödudes Soome saabumisest.

Palume pöörata tähelepanu sellele, et kõik Soome saabumisel nõutavad koroonatestid on kohustuslikud nakkushaiguste seaduse tähtajaliste muudatuste najal. Kuigi inimene ei saaks eraldi kutset testile, peab ta testi siiski tegema. Testid on tasuta. Kui täiskasvanud riiki saabunud inimene keeldub kohustuslikust koroonatestist, võidakse teda trahvida.

NB! Soomes võetakse alates 16.10.21 kasutusele koroonatõend, mis tuleb esitada nt avalikes siseruumides ja üritustel.

Kontaktide vältimine

On tungivalt soovitatav vältida kontakte siis, kui

- ootad koroonatesti tulemust ja/või

- ootad testima minekut 3–5 päeva (72–120 h) peale riiki saabumist.

On soovitatav vältida kontakte teiste inimestega peale nende, kellega elad või majutud koos. Kontaktide vältimine on vabatahtlik. See on siiski väga tähtis, et koroonaviiruse variandid ei leviks edasi.

On soovitatav, et kontaktide vältimise ajal püsid toas ega näiteks kasuta ühistransporti või mine poodi.

Juhul kui kohtud teiste inimestega, hoia piisavat vahet ja kasuta näomaski kehtivate soovituste kohaselt. Jälgi ka teisi terviseametnike antud juhiseid.

Nakkushaiguste seaduse tähtajaliste muudatuste kohaselt ei pea tõendeid esitama või testi tegema piiri ületamisel järgmised isikud: Who are not subjected to health security measures at the point of entry?(Link to another website.) (Opens New Window) (ENG)

*

Tutvuge reisipiirangute ning tervisekontrolli puudutavate juhenditega juba enne Soome jõudmist. Kasutage FINENTRY-veebiteenuseid (Link to another website.)ja valmistage ette vajalikud dokumendid.

Kuna suursaatkond ei ole piiriületamisest vastutav ametivõim, suunab ta kliendid Piirivalveameti(Link to another website.) (Opens New Window) poole piiriületamist puudutavates küsimustes. Soome piiriliikluse kohta leiad täpsemat infot SIIT(Link to another website.) (Opens New Window)

Piiriületus Soomest Eestisse

Soome paigutub nn kollasesse kategooriasse (kui kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 75–200). See tähendab, et Eestisse võivad saabuda need, kellel on tõend kas täisvaktsineeritusest, koroonahaiguse läbipõdemisest või negatiivsest testitulemusest. Koroonatesti saab teha piiriületuspunktil. Test on tasuline neile, kellel pole Eestis registreeritud elukohta.

Testinõue ei kehti alla 12-aastastele lastele ning teatud teistele erigruppidele.

Vaata täpsemalt Eestis kehtivate piirangute kohta lehelt www.kriis.ee(Link to another website.).

Terviseameti iseteeninduse keskkonnas on võimalik esitada piiriületaja ankeet (Link to another website.)enne riiki sisenemist (lennukiga saabujatele kohustuslik).

Koroonaviiruse leviku risk on Eestis kõrgel tasemel.

NB! Alates 25. oktoobrist 2021 lubatakse kontrollitud avalikes tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanuid. Kes pole vaktsineeritud ega haigust läbi põdenud, ei tohi minna avalikesse saunadesse, spaadesse, basseinidesse, veekeskustesse ja ujulatesse, konverentsidele, teatrisse, kontsertidele ja kinno, võtta osa meelelahutusteenustest, käia muuseumites ja näitustel või veeta toitlustusasutustes kohapeal aega. Uued kontrollmeetmed kehtivad vähemalt 10. jaanuarini 2022. ​​​​​​Alates 1.11.2021 tõendit nõutakse ka 12-18-aastastelt. Neil aktsepteeritakse ka negatiivset testitõendit.

Eestis on maskikandmise kohustus avalikes siseruumides ning ühistranspordis. Kontrollitud tegevusega kohtades peavad alates 29.10.21 ka läbipõdemistõendiga või vaktsineeritud inimesed kandma maski. Maskikandmise kohustusest on vabastatud kuni 12-aastased lapsed.

01.11.21 alates peavad avalikud üritused ja tegevused lõppema kell 23. Siis hakkab avalikes siseruumides kehtima liikumispiirang kella 23-st kuni 6-ni. Piirang ei kehti nt kauplustes, samuti toitlustusasutustes toidu kaasa ostmiseks.​​​​​​​
​​​​​​​​
Hoolitse oma terviseohutuse eest, kasuta maski, pese käsi ja hoia distantsi.

Teave olukorra ja piirangute kohta leiad valitsuse eriolukorra lehelt: www.kriis.ee(Link to another website.)​​​​​​​

Teave riikide ja liikumisvabaduse piirangute kohta Euroopast saabujatele asub välisministeeriumi lehel https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-eneseisolatsiooninouete-kohta-euroopast-saabujatele(Link to another website.) (Opens New Window).
​​​​​​​
Igal reedel uuendatavat infot riikide ja karantiininõuete kohta leiab www.kriis.ee(Link to another website.)  ja Eesti välisministeeriumi www.vm.ee(Link to another website.) lehtedel.

Lingid:

​​​​​​​Soome Terviseamet(Link to another website.) (Opens New Window)​​​​​​​
Soome Piirivalveamet(Link to another website.) (Opens New Window): [email protected], +358 295 420 100​​​​​​​ (E-R kl 08-16)
Saatkond Facebookis(Link to another website.) (Opens New Window)
Saatkond Twitteris(Link to another website.) (Opens New Window)​​ 
Eesti eriolukorra koduleht(Link to another website.) (Opens New Window)
​​​​​​​Terviseamet(Link to another website.) (Opens New Window) ​​​​