Tuomas Tuure puhui vammaisoikeuksista Madridissa

Tuomas Tuure puhui vammaisoikeuksista Madridissa

Mitkä ovat suurimpia haasteita vammaisasioiden edistämiselle? Entä miten Suomi erottuu muista maista? Haastattelimme Abilis-säätiössä toimivaa Tuomas Tuurea, joka edusti Suomea asiantuntijana suurlähettilään virka-asunnossa 11.11. järjestetyssä vammaisdiplomatiaa koskevassa seminaarissa. Espanjan osalta tapahtumasta vastasi vammaisten oikeuksia ajava ONCE-säätiö.

Mitä tämänpäiväisestä keskustelusta jäi käteen?

Seminaari oli hyödyllinen päänavaus, jos mietitään Abiliksen roolia sisällöntuottajana ulkoministeriön toiminnassa. Hallitusohjelmassa olennaisena ajatuksena on, että meitä voi käyttää resurssina kaikessa siinä, mitä Suomi tekee. Kun halutaan tehdä kahdenvälistä työtä   ihmisoikeusteemaan liittyen, niin voimme toimia asiantuntijoina. Tämä on uusi konsepti ja katsotaan mihin se johtaa.

Mitkä näet suurimpina haasteina vammaisasioiden edistämiselle?

Tietynlainen mittaaminen on aina haaste, koska vammaisasiat etenevät hitaasti ja kaikkien rahoittajien kärsivällisyys ei riitä. Suomessa olemme joutuneet taistelemaan vammaisten oman osallisuuden kanssa. Abiliksessä pyrimme siihen, että vammaiset ihmiset pääsevät myös töihin ja päättämään omista asioistaan.

Mikä on mielenkiintoisin vaihe urallasi?

Ystävämme työskenteli Obaman hallinnon neuvonantajana vammaiskysymyksissä, ja tämä antoi mahdollisuuden yhteistyöhön jättimäisen valtion kanssa, jolla on huikeat resurssit. Oli mielenkiintoista nähdä, miten he tekevät sellaisia asioita, joihin Suomen kapasiteetti ei riitä. Yhdysvalloilla on pidempi kokemus vammaisinkluusiosta ja heidän pienetkin resurssit ovat aina suurempia kuin meidän isot.

Olet kiertänyt useissa maissa edistämässä vammaisten asioita. Mitkä ovat yhtäläisyydet ja eroavaisuudet maiden välillä?

Vammaisten kokemat haasteet, olivat ne sitten fyysisiä tai muita rajoitteita, ovat samankaltaisia. Eri taustoista tulevat vammaiset voivat löytää yhteistä kokemuspintaa ja keskusteltavaa. Suurimmat erot aiheutuvat köyhyydestä ja siitä, että tietyt uskonnot ovat ennakkoluuloisia. Universaali haaste on hyväntekeväisyysmentaliteetista poisoppiminen.

Millä lailla Suomi erottuu tästä joukosta?

Suomessa sosiaaliturva ja erilaiset palvelut toimivat. Vammaisten osallistuminen koulutukseen ja työelämään on ollut kuitenkin vähäistä. Pohjoismaisessa mallissa saa paljon etuuksia, mutta anglosaksisessa mallissa taas on mahdollisuuksia tehdä enemmän. Suomen haasteena onkin luoda vammaisille työmahdollisuuksia.

Mitä haluaisit tuoda vielä esiin?

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että meitä koskevissa asioissa vammaisia on kuultava. Pyrimme toteuttamaan tätä kirjaimellisesti olemalla aktiivisia. Kannustaisin ulkoministeriötä löytämään mielekkäitä keinoja rahoittaa asiantuntemuksemme valjastamista koko ulkopolitiikan käyttöön painottaen vammaisten ihmisten omaa osallistumista.