Suomen Madridin-suurlähetystö toivottaa hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8. maaliskuuta. YK:n julistamaa naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1975, mutta naistenpäivän historia ulottuu 1900-luvun alkuun. Suomi on ollut muutoksen kärjessä kauan. Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n mukaan Suomessa valta on jakautunut viidenneksi tasa-arvoisimmin EU:ssa. Suomessa on toiseksi eniten naiskansanedustajia Euroopassa.

YK:n julistamaa kansainvälistä (Linkki toiselle web-sivustolle.)naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975. Samana vuonna vietettiin YK:n kansainvälistä naisten teemavuotta, jota seurasi naisten vuosikymmen 1976-1985 sekä useita naisten maailmankonferensseja

Päivän historia ulottuu 1900-luvun alkuun. Vuonna 1910 Kööpenhaminassa kokoontunut sosialistinen internationaali päätti naistenpäivän vietosta, tarkoituksena edistää naisten äänioikeutta ja naisasialiikettä.

Sukupuolten välisen tasa-arvon periaate vahvistettiin YK:n peruskirjassa vuonna 1945. Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus(Linkki toiselle web-sivustolle.) hyväksyttiin YK:ssa vuonna 1979. Suomi ratifioi sopimuksen vuonna 1986.

Neljännessä naisten maailman konferenssissa Pekingissä vuonna 1995 hyväksyttiin Pekingin julistus ja toimintaohjelma(Linkki toiselle web-sivustolle.), jonka tavoitteena on aktiivisesti poistaa esteitä naisten oikeuksien tieltä. Suomi on sitoutunut Pekingin asiakirjan tavoitteisiin.

Tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistäminen on tärkeä osa Agenda 2030 -tavoitteita. Tavoitteen 5(Linkki toiselle web-sivustolle.) päämääränä on sukupuolten tasa-arvo sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistaminen kaikilla sektoreilla.

Suomessa sukupuoleten välinen tasa-arvo on lisääntynyt https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2023/country/FI(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Edistyksestä huolimatta paljon on vielä tehtävää, jotta tasa-arvo toteutuisi kaiken ikäisten naisten ja tyttöjen elämässä. Tyttöjen ja naisten oikeudet tasa-arvoon muuttuvat iän myötä. Lapsena tasa-arvo tarkoittaa mm. oikeutta ruokaan, koulutukseeen, terveydenhoitoon ja leikkiin. Nuorien tyttöjen tasa-arvo poikien rinnalla edellyttää mm. oikeutta koulutukseen, terveydenhoitoon ja harrastuksiin. Iän karttuessa tasa-arvo tarkoittaa oikeutta mm. omaan pankkitiliin. Nuorten naisten tasa-arvon toteutuminen edellyttää oikeutta lisääntymisterveyteen, koulutukseen, opintoihin ja työhön sekä oikeutta päättää avioliitosta ja kumppanista.

Valitettavasti maailmassa kuolee lähes 47 000 naista vaarallisen abortin seurauksena vuosittain.Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila

Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään. Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.

Tässä tietoa suomalaisista naisista:

Elina Valtonen

Suomen väestöstä 2,8 miljoonaa (50,5 %) on naisia. Naisten keski-ikä on 45 vuotta ja eniten on 74-vuotiaita naisia, joita on 37 436.

Naisista asuu kaupunkialueilla 73 prosenttia, taajamissa 15 prosenttia ja maaseudulla 12 prosenttia. Yksin asuvia naisia on 686 001, joista 55 prosenttia on yli 60-vuotiaita.

Vuonna 2022 Suomessa syntyi 21 991 tyttöä. Näiden tyttöjen eliniänodote on 83,8 vuotta.

Suomessa on lähes 1,6 miljoonaa äitiä eli naista, joilla on biologisia tai adoptoituja lapsia. Yhteensä 66 prosentilla 15–86-vuotiaista naisista on lapsia.

Täysi-ikäisistä naisista 42 prosenttia on naimisissa, naimattomia 34 prosenttia, eronneita 15 prosenttia ja leskiä 9 prosenttia. Naiset solmivat avioliiton vuonna 2022 ensimmäisen kerran keskimäärin 32 vuoden iässä (eri sukupuolta olevat parit). Kahden naisen solmimissa avioliitoissa keski-ikä oli 35,5 vuotta.

https://www.stat.fi/tup/poimintoja-tilastovuodesta/kansainvalinen-naistenpaiva.html#naiset(Linkki toiselle web-sivustolle.)