MAA-ANALYYSI, ESPANJA: Espanjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Espanjan talouden tunnusluvut vuonna 2022 olivat odotettua paremmat Venäjän sodan vaikutuksista huolimatta. Pandemiasta on toivuttu, keskeiset elinkeinoelämän sektorit, kuten turismi ja autoteollisuus, elpymässä ja työttömyysluvut historiallisen alhaiset. Espanja saa EU:n Next Generation -elpymispaketista (RRF) yhteensä miltei 150 miljardia euroa. Keskeisimmät elpymissuunnitelman sektorit ovat julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatio (ml. julkiset palvelut, terveys, teollisuus, turismi) sekä vihreän siirtymän eri osa-alueet, kuten uusiutuvat energiat, energiatehokkuus ja kiertotalous. RRF-hankkeiden toimeenpanossa vauhdin odotetaan kiihtyvän vuonna 2023 aikaikkunan sulkeutuessa, mikä korostaa Espanjan markkinoiden mahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Vuoden 2022 aikana on tehty sekä poliittisella että yritystasolla avauksia, joiden pohjalle rakennetaan tulevana vuonna. Kumppanuus espanjalaisten yritysten kanssa on edellytys kytkeytymiselle elpymishankkeisiin.

Maan kysyntätilanne ja potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet  suomalaisyrityksille

2022 oli Espanjalle elpymisen vuosi pandemian kohdeltua kovakouraisesti sen turismiin ja autoteollisuuteen nojaavaa taloutta. Venäjän sota Ukrainassa ja energian hinnannousu ovat näkyneet myös Espanjan taloudessa, mutta mm. EU:n elpymisrahoituksen myötä taloudessa on dynamiikkaa. Espanjan BKT:n kasvu vuonna 2022 oli odotettua parempi, 4,5 %, ja inflaatio on pysynyt kurissa, EU-maista pienimmässä päässä (7 %). Kasvuennuste vuodelle 2023 on vaatimattomampi, 1,2 %, noudatellen eurooppalaista kehitystä. Työttömyys on alhaisempaa kuin pariinkymmeneen vuoteen, mutta 12,5 % tasolla edelleen eurooppalaisittain korkeaa.

Espanja on yksi suurimpia Next Generation EU -elpymisvarojen saajia. Sen osuus suorista tuista on 77 miljardia euroa vuosina 2021–2023 ja lisäksi optiona on 70 miljardia lainarahaa. Maa panostaa erityisesti vihreään siirtymään (40 % investoinneista) ja digitalisaatioon (30 %). Suorat tuet on tarkoitus saada hyödynnettyä vuoden 2023 loppuun mennessä, joten toimeenpanon tahti kiihtyy. Suomalaisyritysten kannattaa viimeistään nyt etsiä espanjalaisia kumppaneita RRF-hankkeiden avainsektoreilla. Paikallinen osaaminen on välttämätöntä ja suuriin espanjalaistoimijoihin ankkuroituminen hyödyllistä.

Espanja pyrkii sijoittamaan itsensä EU:n energiastrategian keskiöön investoimalla vahvasti uusiutuvaan energiaan, sen varastointiin, vihreän vedyn tuotantoon, käyttöratkaisuihin ja siirtoyhteyksiin. Jo nyt 45 % sähköstä tuotetaan uusiutuvalla energialla. Espanjalaiset energia-alan yritykset ovat vahvoja toimijoita niin Euroopassa kuin Latinalaisessa Amerikassa ja siksikin erittäin kiinnostavia kumppaneita. Kestävyyteen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä on tilausta kehittämiselle ja suomalaiselle osaamiselle.

Suomella on Espanjassa vahva maine digitaalisten ratkaisujen tuottajana niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Älykkäisiin kaupunkeihin, älykkääseen liikkuvuuteen ja 5G-verkkoihin liittyvät ratkaisut kiinnostavat. On tärkeää huomioida myös itsehallintoalueet, joilla on omat kunnianhimoiset kestävyys- ja digitalisaatiohankkeensa.

Teksti: Sari Rautio, Suomen suurlähettiläs, Espanja