MAA-ANALYYSI, ESPANJA: Espanjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

MAA-ANALYYSI, ESPANJA: Espanjan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Espanjan toipumista Covid-19-pandemian aiheuttamasta kovasta iskusta talouteen auttaa korkea rokotekattavuus. Talouden odotetaan kasvavan vuonna 2022 noin 6 prosentilla. EU:n elpymispaketista ohjataan Espanjalle yhteensä noin 140 miljardia euroa ja toimeenpanossa vuosi 2022 on keskeinen. Keskeisimmät elpymissuunnitelman sektorit ovat julkisen ja yksityisen sektorin digitalisaatio (ml. julkiset palvelut, terveys, teollisuus, turismi) sekä vihreän siirtymän eri osa-alueet, kuten kiertotalous ja energiasiirtymä. Tämä luo suomalaisyrityksille merkittäviä uusia mahdollisuuksia Espanjan markkinoilla. Kumppanuus espanjalaisten yritysten kanssa on edellytys kytkeytymiselle elpymishankkeisiin.

Maan kysyntätilanne ja potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Toistaiseksi Espanjan talouden elpyminen on EU:n keskiarvon alapuolella, mutta vuonna 2022 kasvua odotetaan noin 6 prosenttia. Espanjan taloudelle tärkeä turismi on elpynyt, ja sen tuoton odotetaan vuonna 2021 nousevaan 50 prosenttiin pandemiaa edeltäneestä tasosta. Odotus on, että inflaatio kääntyy vuonna 2022 laskuun, toimitusketjuhaasteet helpottavat ja yksityinen kulutus kiihtyy. Työttömyys on laskussa (nyt noin 14%).

Espanja on yksi suurimpia Next Generation EU -elpymisvarojen saajia. Sen osuus suorista tuista on 70 miljardia euroa vuosina 2021–2023. Maa panostaa erityisesti vihreään siirtymään (40 % investoinneista) ja digitalisaatioon (30 %). Suorista tuista ohjattiin Espanjalle vuonna 2021 vajaat 20 miljardia. Valtion vuoden 2022 talousarvioon sisältyy 27 miljardia euroa EU:n elpymisrahoitusta ja yhteensä ennätykselliset noin 40 miljardin euron julkiset investoinnit.

Vuosi 2022 on elpymisrahoitukseen liittyvien hankkeiden ja rahoituksen kannalta kriittinen vuosi, jolloin myös suomalaisyritysten kannattaa olla erityisen aktiivisia yhteistyömahdollisuuksien etsimisessä. Tulevana vuonna Espanja suunnittelee käyttävänsä noin 20 % elpymisvaroista teollisuuteen ja energiaan ja toiset 20 % digitalisaatioon ja innovaatioihin. Rakennusten energiatehokkuutta kehitetään 2,8 miljardilla ja vihreitä liikenneratkaisuja 2,2 miljardilla. Pk-yritysten digitalisaatioon ohjataan 1,6 miljardia (ml. tekoälyn hyödyntäminen). 5G-yhteyksien vahvistamiseen varataan 600 miljoonaa. Mahdollisuuksia avautuu myös energiaverkoissa, satamien modernisoimisessa sekä muussa älykkäässä infrastruktuurissa.

Suomalaisyritysten kannalta haaste on pääseminen kiinni elpymisvaroilla rahoitettaviin hankkeisiin tilanteessa, jossa hakukriteerit ja menettelyt eivät aina ole selkeitä. Espanjalaiskumppanien merkitys korostuu. Erityisesti yhteydet suuriin toimijoihin ovat tärkeitä, koska ne ovat konsortioiden vetäjiä suurimmissa hankkeissa. Espanjassa tärkeää on huomioida myös maan itsehallintoalueet.

Teksti: Sari Rautio, Suomen suurlähettiläs, Espanja