Koronavirusuutiset Espanjassa

Koronavirusuutiset Espanjassa

Espanjan hätätila on päättynyt 9.5.2021. Kasvomaskin käyttö julkisilla paikoilla jatkuu pakollisena. Espanja vaatii riskialueilta matkustavilta todistuksen täydestä rokotesarjasta, negatiivisesta koronatestistä tai koronavirustaudin sairastamisesta ja siitä parantumisesta. Itsehallintoalueet ovat vastuussa voimassa olevista rajoituksistaan hätätilan päätyttyä. Espanjassa matkustavia sekä pysyvästi oleskelevia suomalaisia kehotetaan seuraamaan ulkoministeriön ja suurlähetystön tiedotteita, sosiaalista mediaa ja verkkosivuja sekä paikallisviranomaisten tiedotteita.

Espanjan hätätilan päätyttyä itsehallintoalueet vastaavat rajoituksista

Espanjaan 25.10.2020 julistettu hätätila on päättynyt 9.5.2021. Hätätilan päätyttyä vastuu rajoituksista on siirtynyt kokonaan itsehallintoalueille. Rajoitukset vaihtelevat autonomiasta riippuen, joten seuraa oman itsehallintoalueesi tiedotusta. Eri itsehallintoalueiden rajoitukset koottuna(Linkki toiselle verkkosivustolle) löytyvät esimerkiksi RTVE:n sivuilta (espanjaksi).

Itsehallintoalueet voivat mm. päättää rajoittaa liikkumista alueelle ja alueelta pois itsehallintoalueen sisällä. Toisin sanoen, autonomiat voivat eristää pienempiä alueyksikköjä autonomian sisällä. Alueet voivat lisäksi päättää yöllisistä liikkumisrajoituksista ja kokoontumisrajoituksista, ja niillä voi olla voimassa myös muita rajoituksia esim. aukioloaikoihin ja täyttöasteisiin. Ei-välttämättömien palvelujen sulkemisaikaa on voitu aikaistaa.

Rajoitusten rikkomisesta voidaan rangaista. Espanjan maahantulorajoituksista sekä alueellisista rajoitteista vastaavat Espanjan viranomaiset. Suosittelemme olemaan mahdollisten jatkokysymysten suhteen yhteydessä Espanjan paikallisviranomaisiin tai Espanjan suurlähetystöön Helsingissä(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Kasvomaskin käyttö jatkuu pakollisena julkisilla paikoilla

Real Decreto-ley -asetus määrää 26.6.2021 alkaen kaikille yli 6-vuotiaille kasvomaskin(Linkki toiselle verkkosivustolle) käytön pakolliseksi julkisissa sisätiloissa. Käyttö on pakollista myös julkisissa ulkotiloissa, jos 1,5 metrin turvaväliä ei voida säilyttää. Kasvomaskia tulee aina kuljettaa mukana julkisilla paikoilla, sillä maski on laitettava kasvoille sisätiloihin siirryttäessä tai jos 1,5 metrin turvaväliä ei voida ulkona säilyttää (poislukien liikkuminen samaan talouteen kuuluvien seurassa).  Maskipakko on voimassa myös julkisessa liikenteessä sekä yksityisajoneuvoissa (ml. taksit, VTC:t jne.) silloin, kun matkustajat eivät asu samassa taloudessa. Ulkotiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa maskin käyttö ei ole pakollista silloin, kun yleisölle on turvavälit huomioon ottaen määrätty istumapaikat.

Kasvosuojaimen käyttö ei ole pakollista hengitysvaikeuksista kärsiville, henkilöille, joiden terveyteen maskin käyttö todistettavasti voisi vaikuttaa kielteisesti, tai jotka kehitysvamman tai muun syyn takia eivät maskia voi käyttää. Käyttö ei myöskään ole pakollista sellaisessa toiminnassa, jossa sen käyttö ei toiminnan luonteen takia tule kyseeseen, sekä muissa force majeure -tilanteissa.

Kasvomaskin tulee peittää nenä, suu ja leuka. Sen mallista tai materiaalista ei ole erillistä määräystä, mutta terveysviranomaiset suosittelevat käytettäviksi "hygieenisiä", FFP2- tai kirurginmaskeja. Pakon rikkomisesta voidaan rangaista.

Positiivinen koronatestitulos tai oireita Espanjassa ollessasi

Mikäli epäilet sairastuneesi koronavirukseen, soita lähimmälle yleislääkärille tai päivystävälle lääkärille ja kerro oireet. He ohjaavat sinua tilanteessa. Espanjan terveysministeriön sivuilta löytyvät kaikkien Espanjan itsehallintoalueiden päivystävät koronapuhelimet(Linkki toiselle verkkosivustolle)Ota myös yhteys matkavakuutusyhtiöösi, sekä lentoyhtiöösi paluulennon siirtämiseksi, jos paluusi ajankohta on pian.

Espanjaan matkustava suomalainen

Ulkoministeriö suosittelee noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustaessasi EU- ja Schengen-alueelle. Jos päätät matkustaa, tarkista ajantasaiset korona- ja maahantulorajoitukset aina ennen matkaa kohdemaan viranomaisilta. Ulkomailta palaavien tulee huomioida THL:n ohjeistus(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Ota huomioon maahantulon yhteydessä 

Sähköinen terveystietolomake

Terveysministeriö on tarkentanut toimia maahantulon yhteydessä. Kaikkien Espanjan ulkopuolelta lento- tai meriteitse saapuvien matkustajien tulee täyttää sähköinen terveystietolomake joko osoitteessa www.spth.gob.es(Linkki toiselle verkkosivustolle) tai ilmaiseksi ladattavassa SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH -sovelluksessa. Lomakkeen täytettyään matkustaja saa QR-koodin, joka tulee esittää maahantulon yhteydessä. Lisätietoa Espanjan terveysministeriön sivuilla (Linkki toiselle verkkosivustolle)(englanniksi).

Terveydentilatarkastus

Kaikkien Espanjaan meri- ja lentoteitse tulevien matkustajien täytyy myös suostua tarkastukseen maahan tullessaan. Matkustajilta mitataan kuume joko kosketuksettomalla kuumemittarilla tai lämpökameralla. Jos kuumetta on yli 37,5 astetta, ohjataan matkustaja tarkempaan terveystarkastukseen. Näin voidaan tehdä myös terveystietolomakkeesta tai matkustajan silmämääräisessä tarkastuksessa ilmenevien syiden pohjalta. Tämän terveystarkastuksen arviosta riippuen matkustaja ohjataan joko lähimpään terveyskeskukseen tai päästetään jatkamaan matkaa.

Maahanpääsyn edellytykset riskialueilta saapuville

7. kesäkuuta 2021 alkaen Espanja muuttaa maahanpääsyn edellytyksiä riskialueilta saapuville yli 12-vuotiaille (ikää nostettu 9.6. BOE:ssa 6-vuotiaista 12-vuotiaisiin) matkustajille. Maahantulon yhteydessä matkustajan tulee esittää jokin seuraavista dokumenteista(Linkki toiselle verkkosivustolle) (kieli englanti, espanja, saksa tai ranska):

a) Rokotustodistus: Kelpaa maahanpääsyyn 14 vuorokauden kuluttua lukien siitä, kun matkustaja on saanut koronarokotussarjan viimeisen annoksen, eli matkustajalla on täysi koronarokotussarja. Kelpaavat rokotteet ovat saaneet EMA:n tai WHO:n hyväksynnän.

b) Enintään 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta NAAT-tyyppisestä koronavirustestistä (PCR, TMA tai vastaava) tai enintään 48 tuntia vanha todistus negatiivisesta antigeenitestistä (RAT), jotka löytyvät Euroopan komission hyväksymältä listalta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

c) Todistus sairastetusta koronavirustaudista, josta matkustaja on täysin parantunut. Lisätietoa esimerkiksi Espanjan teollisuus- ja kauppaministeriön ohjeesta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Espanjan terveysministeriön julkaisemaa listaa riskialueista päivitetään vaihtuvan koronatilanteen mukaan usein, joten seuraathan terveysviranomaisten sivuja(Linkki toiselle verkkosivustolle) tietääksesi viimeisimmät muutokset ennen matkaasi. Lisätietoa vaadituista dokumenteista löytyy englanniksi terveysministeriön Spth-sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle). Linkki viralliseen määräykseen, BOE:en(Linkki toiselle verkkosivustolle). Huomaathan, että vaikka em. dokumenttien esittäminen ei olekaan edellytys alle 12-vuotiaille, vaaditaan heiltä silti QR-koodi maahantulon yhteydessä.

Suomi luokitellaan riskialueeksi seuraavasti

13.9.-19.9.2021: Riskialueena (Linkki toiselle verkkosivustolle)koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ota huomioon myös lentoyhtiöiden ja välilaskumaiden omat vaatimukset.

20.9.-26.9.2021: Riskialueena (Linkki toiselle verkkosivustolle)koko Suomi lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Ota huomioon myös lentoyhtiöiden ja välilaskumaiden omat vaatimukset.

Aluejaosta Espanjan suurlähetystö Helsingissä ohjeistaa verkkosivuillaan (Linkki toiselle verkkosivustolle)seuraavaa: Espanjan viranomaiset jaottelevat Suomen riskialueluokitusta varten seuraaviin alueisiin(Linkki toiselle verkkosivustolle) 1B. Helsinki-Uusimaa, 1C. Etelä-Suomi, 1D. Pohjois- ja Itä-Suomi, 19. Länsi-Suomi, ja 20. Åland. Helsinki-Uusimaa ei siis tässä jaottelussa kuulu Etelä-Suomeen. Jos tulet riskialueen ulkopuolelta, mukana tulee olla matkalippu ja/tai asuinpaikkatodistus(Linkki toiselle verkkosivustolle) todistamaan matkan alkamista alueelta, josta koronatestiä ei vaadita.

Jos matkustat Espanjaan riskialueen ulkopuolelta eikä sinulla ole täyttä koronarokotussarjaa (a) tai todistusta sairastetusta koronavirustaudista (c), mukana tulee olla matkalippu ja/tai asuinpaikkatodistus(Linkki toiselle verkkosivustolle) todistamaan matkan alkamista alueelta, josta koronatestiä ei vaadita.

Välilaskun vaikutus testausvaatimukseen

Joillakin välilaskumailla on rajoituksia tai vaatimuksia, jotka koskevat myös kauttakulkumatkustajia. Muistathan tarkistaa myös välilaskumaan mahdolliset rajoitukset ja vaatimukset. 

Suurlähetystö ei vastaa lentoyhtiöiden rajoituksista tai maahanpääsystä Espanjaan. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavillamme. Koska kyseessä on Espanjan viranomaisasia, suosittelemme olemaan yhteydessä Espanjan viranomaisiin (esim. Espanjan suurlähetystö(Linkki toiselle verkkosivustolle) Helsingissä) jos tarvetta lisätiedolle ilmenee. Suomen suurlähetystö Madridissa ei ole toimivaltainen viranomainen Espanjan maahantuloasioissa.

Lennoista

Seuraa oman lentoyhtiösi tai matkanjärjestäjäsi tiedotusta asiakasinfosivuilla ja sosiaalisessa mediassa ja ole ensisijaisesti yhteydessä heihin sähköisesti. Tarkistathan omalta lentoyhtiöltäsi tiedon hygienianormeista, maski- ja testipakosta ja mahdollisista maahantulosäädöksistä. Huomaa, että Espanjan maskipakko on voimassa kaikissa julkisissa tiloissa, myös lentokentillä.

Joillakin välilaskumailla on rajoituksia tai vaatimuksia, jotka koskevat myös kauttakulkumatkustajia. Muistathan tarkistaa myös välilaskumaan mahdolliset rajoitukset ja vaatimukset.

Rajatarkastukset 

Espanja on luopunut rajatarkastuksista EU- ja Schengen-maiden asukkaille. Karanteenipakkoa alueelta tuleville ei enää ole. 

Turisti- ja kausimajoituksesta

Turistimajoitus on auki koko Espanjassa. Kanariansaaret vaatii turistimajoituspaikassa majoittuvalta matkailijalta todistuksen negatiivisesta korkeintaan 72 tuntia vanhasta koronatestituloksesta, joka tulee esittää majoituspaikkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä. Katso lisää alta.

Kanariansaarten majoituspaikat vaativat todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta

​​​BOC:ssa julkaistu Decreto ley -asetus(Linkki toiselle verkkosivustolle) määrää, että Kanariansaarille matkustavan, yli 6-vuotiaan henkilön on esitettävä turistimajoituspaikkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä todistus korkeintaan 72 tuntia vanhasta negatiivisesta koronatestituloksesta. Testi on omakustanteinen. Huomaa, että todistus on pakollinen vain matkustajille, jotka majoittuvat turisteille tarkoitetuissa majoituspaikoissa.

Lue rokotusten vaikutuksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle) Kanariansaarten turistimajoituspaikkojen edellyttämään testausvaatimukseen.

Todistuksessa tulee olla seuraavat tiedot: testin ottamisen päivämäärä ja kellonaika, henkilötiedot, testinottopaikan tiedot sekä tieto negatiivisesta tuloksesta. Todistuksen suositeltu kieli on espanja tai englanti. Todistus ei ole pakollinen henkilölle, joka voi todistettavasti osoittaa oleskelleensa Kanariansaarilla 15 vuorokautta ennen majoituspaikkaan sisäänkirjautumista, ja jolla ei tänä aikana ole esiintynyt koronavirustartunnan oireita.

Henkilöltä, jolla ei ole esittää todistusta negatiivisesta testituloksesta, evätään pääsy majoituspaikkaan. Jos henkilö kuitenkin suostuu testattavaksi, ohjataan hänet välittömästi lähimpään testinottopaikkaan. Tällöin matkailija pysyy majoituspaikassaan karanteenissa negatiivisen testituloksen saamiseen saakka.

Kanarialle matkustavan henkilön tulee ladata itselleen Radar Covid -sovellus.

Matkailijan palattua Suomeen

Riskimaista Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytetään 12.7.2021 alkaen todistusta saadusta koronavirusrokotussarjasta tai kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista. Jos henkilöllä on esittää todistus jommastakummasta edellä mainitusta, ei hänellä ole Suomeen saapuessaan muita terveysturvallisuuteen liittyviä velvollisuuksia. 

Muiden henkilöiden tulee esittää todistus ennen maahan saapumista tehdystä negatiivisesta koronavirustestistä tai todistus vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta. Molemmissa edellä mainituissa tapauksissa henkilön tulee lisäksi käydä testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan. Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei ole esittää todistusta koronarokotussarjasta, sairastetusta koronavirustaudista, negatiivisesta testitodistusta tai vähintään 14 vuorokautta ennen maahan saapumista saadusta ensimmäisestä rokoteannoksesta, tulee hänen käydä koronavirustestissä heti Suomeen saavuttuaan ja toisessa testissä 3–5 vuorokauden kuluttua maahan saapumisestaan. Lisätietoa valtioneuvoston tiedotteesta.(Linkki toiselle verkkosivustolle)

FINENTRY(Linkki toiselle verkkosivustolle)-sivusto sujuvoittaa matkustamista Suomeen sekä maahantuloon liittyvää koronavirustestausta. Palvelussa matkustaja saa tietoa ja toimintaohjeet koronavirustestauksiin ja omaehtoiseen karanteeniin liittyen. 

Espanjan viranomaisten ohjeita ja tiedotteita

Espanjan hallituksen tiedotteita voi seurata englanniksi esimerkiksi pääministerin kanslian sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle). Espanjan eri alueilla voi olla myös omia rajoituksia, joita kannattaa seurata paikallisesti.

Lisätietoa koronaviruksesta saa esimerkiksi Espanjan terveysministeriön sivuilta (Linkki toiselle verkkosivustolle)(espanjaksi).

Yleinen hätänumero on 112. Espanjan eri itsehallintoalueiden koronavirustiedusteluihin vastaavat numerot löytyvät terveysministeriön sivuilta(Linkki toiselle verkkosivustolle).

Espanjasta pois matkustamassa olevien kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä omaan matkanjärjestäjään tai lentoyhtiöön. Lisätietoa lentotilanteesta on esimerkiksi useita lentokenttiä hallinnoivan AENA:n sivuilla(Linkki toiselle verkkosivustolle). Junien tilanteesta löytyy tietoa Renfen (Linkki toiselle verkkosivustolle)sivuilla.

Lisätietoja suomalaisille

Madridin-suurlähetystö Facebookissa(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Madridin-suurlähetystö Twitterissä(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Ulkoministeriö: Kysymyksiä ja vastauksia matkustamisesta ja koronaviruksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL: Ajankohtaista koronaviruksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Rajavartiolaitos: Usein kysyttyä koronaviruksen vaikutuksesta rajaliikenteeseen(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Valtioneuvoston kanslia: Tietoa ja neuvontaa koronaviruksesta(Linkki toiselle verkkosivustolle)

RTVE Espanja: Rajoitukset itsehallintoalueittain(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Suurlähetystön poikkeava asiakaspalvelu koronavirustilanteessa

Suurlähetystö palvelee puhelimitse numerossa +34 91 319 6172. Vastaamme puheluihin arkisin asiakaspalveluaikaan klo 10–13. Pyydämme lähettämään konsuliasioihin, Espanjan koronavirustilanteeseen ja matkustamiseen liittyvät tiedustelut yhä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] Vastaamme viesteihin mahdollisimman nopeasti saapumisjärjestyksessä.

Asiakkaita otetaan vastaan vain ajanvarauksella. Katso kunniakonsulaattien asiakaspalveluajat täältä. Viikonloppuisin ja juhlapyhinä kiireellisissä hätätapauksissa palvelee UM:n päivystyskeskus 24/7: [email protected] tai +358 9 1605 5555. 

Suurlähetystö suosittelee matkustusilmoituksen (Linkki toiselle verkkosivustolle)tekemistä kaikille matkailijoille ja maassa jo oleskeleville.

Jos matkustusilmoituksessasi ei ole ollut päättymispäivää tai olet palannut suunniteltua aiemmin Suomeen, on ilmoitus syytä poistaa. Jos olet rekisteröitynyt palveluun, voit muokata ilmoitustasi itse. Jos et ole rekisteröitynyt, lähetä poistopyyntö sähköpostiosoitteeseen [email protected].