Alaikäisen passi tai henkilökortti

Lasta ei voi merkitä vanhempien passiin. Kaikenikäisten lasten tulee olla henkilökohtaisesti paikalla, kun hänelle haetaan omaa passia tai henkilökorttia.

Huoltajien suostumus

Alaikäiselle myönnetään passi tai henkilökortti pääsääntöisesti huoltajiensa suostumuksella.

Suostumus tarvitaan kaikilta huoltajilta. Sen voi esittää myös kirjallisesti, jos se on riittävän yksilöity:

  • Ketä tai keitä suostumus koskee (koko nimi ja syntymäaika)
  • Antajan koko nimi, syntymäaika, yhteystiedot ja allekirjoitus
  • Kielellä jota virkailija ymmärtää (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti)
  • Voimassaoloaikaa tai -aluetta koskevat rajoitukset on mainittava

Huoltaja voidaan pyytää paikalle lapsen tunnistamisen takia.

Muut mahdolliset liitteet Kanadassa

Edellä mainittujen lisäksi tarvitaan Kanadan ulkopuolella syntyneen lapsen ja suomalaisen vanhemman Kanadan Permanent Resident -kortti tai muu oleskeluun oikeuttava lupa-asiakirja. Jos suomalainen vanhempi on kaksois- tai monikansalainen, tarvitaan selvitys kansalaisuusstatuksesta.

Jos lapsi on kaksoiskansalainen, passi voidaan myöntää enintään 22 ikävuoteen saakka, ellei hänellä ole osoittaa maistraatin vahvistusta kansalaisuuden säilymisestä 18-22-vuotiaana.

HUOM. Lapsen passi voidaan myöntää vain jos hänet on merkitty Suomen väestötietojärjestelmään. Jos syntymää ei ole Suomeen rekisteröity, se tulee tehdä ennen passihakemuksen käsittelyä.

Maksu 

Passi- tai henkilökortti maksetaan hakemusta jättäessä. Maksu on suoritettava joko käteisellä, maksumääryksellä (money order) tai varmennetulla shekillä (certified cheque), osoitettuna Embassy of Finland -nimelle Ottawassa ja Consulate of Finland -nimelle Vancouverissa ja Torontossa.