5.6.2019

Etelä-Afrikka: matkustustiedote

Turvallisuustaso

Noudata erityistä varovaisuutta

Muut turvallisuustason tiedot

Etelä-Afrikan matkailun haittana on korkea rikollisuus. Ulkona liikkuessa syytä jatkuvaan valppauteen. Liikennekulttuuri on myös vaarallinen.

Ajankohtaista

Lähiöissä (township) käyntejä suositellaan välttämään.

UM:n matkustustiedotteet ovat suosituksia

Vastaat matkapäätöksestäsi aina itse. Paikallisilla viranomaisilla on ensisijainen vastuu kaikkien maan alueella oleskelevien ihmisten turvallisuudesta ja hätätilanteissa etsintä- ja pelastustoimista. Kriisitilanteissa noudata paikallisten viranomaisten ohjeita. Seuraa uutisointia tiedotusvälineissä sekä tiedotusta edustuston verkkosivuilla, Facebookissa ja Twitterissä. UM ja Suomen ulkomaanedustustot avustavat suomalaisia konsulipalvelulain mukaisesti. Mikäli Euroopan unionin ulkopuolisessa kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, voit kääntyä muiden EU-maiden edustustojen puoleen. Valmismatkalaisia avustaa ensisijaisesti matkanjärjestäjä.
Konsulipalvelulaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990498
Konsulisuojeludirektiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0637
Laki matkapalveluyhdistelmistä http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901

UM suosittelee matkustusilmoituksen tekemistä.
Matkustusilmoitus https://matkustusilmoitus.fi/

Yleinen turvallisuustilanne

Poliittisilta oloiltaan maa on suhteellisen vakaa. Lakot ja mielenosoitukset ovat yleisiä. Suuria väenkokoontumisia tulee välttää. Poliisin yleinen hätänumero 10111 ja kännykästä soitettaessa 112. Poliisin kotisivut http://www.saps.gov.za

Rikollisuus

Matkailun haittana on maan korkea rikollisuus. Ryöstöt, raiskaukset, autokaappaukset ja taskuvarkaudet ovat yleisiä. Suurin osa väkivaltarikollisuudesta tapahtuu kuitenkin townshipeissa, jotka ovat harvojen matkakohteita. Muukalaisvastaisia mielenilmauksia ja väkivaltaa on esiintynyt erityisesti Durbanin ja Johannesburgin kaupungeissa. Mielenilmaukset liittyvät vierastyöläisiin. Matkailijan on syytä olla jatkuvasti valppaana ulkona liikkuessaan.

Liikkumista yksin ja oudoilla alueilla erityisesti pimeän aikana tulee välttää. Myös autolla liikkuminen pimeän aikana kannattaa rajoittaa vain ehdottoman välttämättömään ja aina ajaa auton ovet lukittuina. Rahat, passi, arvoesineet ym. on syytä pitää lukitussa tilassa (ei autossa!) ja ulkona liikuttaessa lähellä kehoa. Liikkeiden ryöstöjä on esiintynyt useissa ostoskeskuksissa vilkkaimpaan ostosaikaan, jolloin myös asiakkaat joutuneet tulilinjalle. Myös golfkentillä on esiintynyt varkauksia, joten omaisuutta ei tule jättää hetkeksikään ilman valvontaa esimerkiksi golfkärryyn.

Lentokentillä, varsinkin Johannesburgissa ja Kapkaupungissa erityinen varovaisuus on tarpeen. Johannesburgin lentokentille saapuvien kannattaa varata kuljetus etukäteen luotettavalta taholta. Maahan saapuneita on ryöstetty matkalla lentokentältä hotelliin.

Pöytävuorella tapahtuu ryöstöjä suosituimpienkin kävelyreittien varrella. Erityisesti liikkumista yksin tulee välttää.

Luottokortit kelpaavat maksuvälineenä useimmissa paikoissa, mutta niiden kopioiminen ja väärinkäyttö on myös yleistä. Turvarajat kannattaa pitää alhaisina.

Jos passisi katoaa tai varastetaan, tee siitä ilmoitus paikalliselle poliisiasemalle. Mikäli kohdemaassa ei ole Suomen edustustoa, hae hätämatkustusasiakirjaa (ETD = Emergency Travel Document) toisen EU-maan edustustosta.

Ota kopiot tärkeimmistä asiapapereista kuten passista ja lentolipuista. Säilytä ne erillään alkuperäisistä.

Liikenne

Liikenne on vasemmanpuoleista. Liikenteessä tulee olla valppaana, auto-onnettomuudet ovat yleisiä. Auton ovet on syytä pitää aina lukittuina. Maanteillä tulee välttää turhia pysähtymisiä eikä tuntemattomia henkilöitä tule ottaa kyytiin. Vaikka ajoneuvokanta on keskimäärin korkeatasoista ja tiet hyviä, on liikenteessä runsaasti myös huonokuntoisia ajoneuvoja, ajokortittomia ja päihtyneitä kuljettajia ja ajoneuvoja ilman liikennevakuutusta, jotka saattavat aiheuttaa riskitilanteita. Rattijuopumukseen ja ylinopeuteen kiinnitetään enenevässä määrin huomiota.

Myös minibussien pysähtely matkustajien ottamiseksi ja pois laskemiseksi aiheuttaa vaaratilanteita, samoin jalankulkijoiden liikkuminen moottoriteillä varsinkin pimeän aikana.

Uber-taksien suhteen varovaisuus on tarpeen erityisesti Johannesburgissa ja Pretoriassa, varsinkin juna-asemien läheisyydessä. Kuljettajia kohtaan on tehty väkivaltaisia hyökkäyksiä, jolloin sivulliset tai matkustajat saattavat joutua osallisiksi.

Luonnonolot

Maa on luonnonkaunis ja ilmasto miellyttävä ympäri vuoden. Talvikuukausina yöt saattavat olla kylmiä. Sadekausi vaihtelee Kapkaupungin talvisateista Pretorian kesäsateisiin, jolloin sadekuurot saattavat olla rankkoja ja ukonilmat rajuja, etenkin Pretoriassa ja Johannesburgissa (Highveld).

Luonnonpuistoissa liikuttaessa on niiden sääntöjä ehdottomasti noudatettava.

Valtamerissä uidessa on syytä olla erityisen varovainen, koska vedenalaiset merivirrat saattavat olla hyvin voimakkaita ja viedä uimarin mukanaan.

Terveys

Matkavakuutusta ajatellen pidettävä mielessä, että yksityissairaaloissa vaaditaan yleensä maksua heti sairaalaan tuotaessa. Yleisissä sairaaloissa hoito on yleensä heikkotasoisempaa kuin yksityissairaaloissa. Mikäli saapuu maahan keltakuumealueelta tai tekee välilaskun keltakuumealueella ennen Etelä-Afrikkaan saapumista, vaaditaan keltakuumerokotustodistus, joka otettu vähintään 10 päivää ennen Etelä-Afrikkaan saapumista. Sääntöjä noudatetaan tarkasti.

Mobiililaitteisiin kannattaa ladata ilmainen mySOS-sovellus. Sovellus tarjoaa helpon ja nopean yhteyden paikalliseen hätäkeskukseen, joka puolestaan pystyy sovelluksen avulla paikantamaan soittajan sijainnin. https://mysos.co.za/index.php

Maassa on runsaasti HIV-positiivista väestöä ja tartuntavaaraan liittyvää riskikäyttäytymistä tulee ehdottomasti välttää. Malariaa esiintyy varsinkin sadeaikana maan koillisosassa mukaan lukien Krugerin luonnonpuisto. Malarialääkityksen tarpeellisuudesta on syytä keskustella matkanjärjestäjän tai lääkärin kanssa. Myös muita tartuntatauteja kuten tuberkuloosia esiintyy melko runsaasti. Koko maahan on levinnyt lääkitykselle vastustuskykyinen tuberkuloosi, johon sairastuneet ovat menehtyneet. Kyseinen tuberkuloosimuoto on toistaiseksi levinnyt pääosin HIV-positiivisen väestön keskuudessa.

Vesijohtovesi on sellaisenaan juotavaa, joskin paikallisesti saattaa ajoittain esiintyä lavantautia rankkojen sateiden yhteydessä. Suurten kaupunkien kansainväliset sairaalat ja niiden tarjoamat palvelut ovat hyvin korkeatasoisia.

Kapkaupunki ja monet muut rannikkoalueet kärsivät kuivuudesta. Vesijohtoveden käyttöä tulee säännöstellä. Tilannetietoa ja ohjeita seuraavilta sivuilta:

Kapkaupuki/veden rajoittaminen
http://www.capetown.gov.za/Family%20and%20home/residential-utility-services/residential-water-and-sanitation-services/make-water-saving-a-way-of-life
WWF/varautuminen, yleistietoa
http://www.wwf.org.za/?23981/wednesday-water-file-01

Jos sinulla on sairaus, olet raskaana, matkasi suuntautuu vaarallisille alueille tai harrastat riskialttiita lajeja, tarkista vakuutuksen kattavuus ja voimassaolo omalta vakuutusyhtiöltäsi. Sairaan tai kuolleen kotiuttaminen on kallista ja vaikea järjestää ilman kattavaa matkavakuutusta, eikä hoitoa aina saa ulkomailla ilman maksusitoumusta tai ennakkomaksua.

Selvitä ennakkoon matkakohteesi tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ne löydät seuraavien viranomaisten verkkosivuilta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, "Matkailijan terveysopas" https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Maailman terveysjärjestö WHO http://www.who.int/en/
Euroopan tartuntatautivirasto http://www.ecdc.europa.eu

Maahantulosäännökset

Alaikäisten lasten kanssa matkustaessa kannattaa huomioida, että Etelä-Afrikan viranomaiset saattavat vaatia passin lisäksi syntymätodistuksen (virkatodistus), asiakirjan perhesuhteista (virkatodistus) ja/tai toisen huoltajan kirjallisen suostumuksen. Tarkemmat tiedot matkustusvaatimuksista tulee tarkistaa Etelä-Afrikan viranomaisilta, esimerksi Etelä-Afrikan suurlähetystö Helsingissä. Lisätietoja löytyy alla mainituilta verkkosivuilta.

Etelä-Afrikan Helsingin suurlähetystö http://www.dirco.gov.za/helsinki/index.html
Etelä-Afrikan sisäministeriö http://www.home-affairs.gov.za
2.4.2019 päivitetty ohje matkustamisesta alakäisten kanssa:
http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/621-advisory-new-requirements-for-children-travelling-through-south-african-ports-of-entry-effective-1-june-2015

UM ei vastaa vieraiden valtioiden maahantulosäännöksistä, kuten passin voimassaoloa koskevista ehdoista tai viisumivelvollisuudesta. Varmista ajantasaiset maahantulosäädökset kohdemaan viranomaisilta, esimerkiksi maan lähimmästä edustustosta.

Suomen kansalaisen matkustusasiakirjat https://um.fi/passi/

Yhteystiedot

Päivystys: Hätätapauksissa ota yhteys ulkoministeriön päivystykseen: puhelin +358 9 1605 5555, faksi +358 9 629 840 ja sähköposti [email protected].